Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thứ Ba, 18/08/2015

Đảng bộ Prime Group là tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tư nhân và đến ngày 10/4/2013, là tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có trên 180 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc đóng trên địa bàn 6 tỉnh trong cả nước.

Ở Đảng bộ Prime Group, công tác phát triển Đảng gặp phải một số khó khăn do: nhận thức của chủ doanh nghiệp chưa hiểu nhiều về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp; đối tượng để phát triển đảng làm việc theo ca kíp, phân tán, áp lực công việc chuyên môn lớn; quyền lợi chính trị và quyền lợi kinh tế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không song hành gắn kết, nhiều người lao động nhận thức còn hạn chế. Để thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, Đảng ủy Prime Group lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp cho đối tượng vào Đảng, làm thay đổi, đổi mới tư duy của người lao động, đó là luôn tự học hỏi rèn luyện nâng cao trình độ, tay nghề, mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Nhiệm kỳ 2010- 2015, Đảng bộ Prime Group kết nạp được 118 đảng viên. Các đảng viên mới đều phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc kết nạp giám đốc các công ty thành viên luôn được Đảng bộ Công ty cổ phần Prime Group quan tâm. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp 12 quần chúng ưu tú là lãnh đạo các đơn vị thành viên, chuẩn bị tốt dự nguồn cấp ủy các chi bộ trực thuộc. Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015- 2018 có 8 đồng chí bí thư Chi bộ trực thuộc đều là giám đốc các công ty thành viên.

Đảng bộ Prime Group là tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong sinh hoạt ban đầu còn lúng túng. Khắc phục hạn chế này, Đảng ủy lãnh đạo các chi bộ tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản của Đảng ủy các cấp, đặc biệt là Nghị quyết số 01 của BCH Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về đẩy mạnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp thuộc khối.

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Prime Group từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các buổi sinh hoạt Chi bộ được chi ủy chuẩn bị nội dung chu đáo, các hoạt động trong tháng được minh chứng bằng hình ảnh slide. Trong sinh hoạt chi bộ, không chỉ có đảng viên có chức vụ phát biểu mà các đảng viên khác đóng góp nhiều ý kiến sát thực, làm nổi bật kết quả hoạt động của đơn vị giúp Chi bộ tổng hợp, có căn cứ làm việc với cơ quan chuyên môn. Đảng ủy thường xuyên phân công cán bộ cấp ủy xuống dự sinh hoạt với các chi bộ, mời Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí phụ trách khối xuống dự theo dõi và chỉ đạo sinh hoạt chi bộ.

Với cách làm trên, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Prime Group đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Đảng bộ nhiều năm liền được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Bạch Dương (lược ghi)


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: