Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Giữ vững thương hiệu "Việt Pháp khắp nơi tin dùng"

Thứ Sáu, 10/07/2015

Trong câu chuyện với Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Pháp những ngày đầu năm Ất Mùi, tôi vẫn còn nhớ, anh nói, câu slogan của công ty anh cũng chính là bí quyết thành công của Việt Pháp “Việt Pháp khắp nơi tin dùng”. Anh cho biết, chúng tôi sẽ làm cho khắp nơi tin, khi tin thì họ sẽ dùng và khi họ dùng thì tức là thành công. Chính vì vậy, trong suốt những năm qua, Việt Pháp tạo việc làm ổn định cho gần 200 cán bộ, công nhân viên với thu nhập bình quân hàng năm từ 5,5 đến 7 triệu đồng/người/tháng; đảm bảo đầy đủ các quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật; xây dựng được một đội ngũ CBCNV có trình độ, tay nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp. Đáng chú ý, hàng năm, công ty sản xuất và tiêu thụ trên 60.000 tấn thức ăn chăn nuôi; tổng doanh thu bình quân hàng năm trên 864 tỷ đồng; nộp BHXH, BHYT, BHTN hàng năm gần 800 triệu đồng; không có nợ đọng các nghĩa vụ đối với Nhà nước, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tuy nhiên để có sự thành công ấy, không thể không nói đến vai trò lãnh đạo của Chi bộ Công ty cổ phần Việt Pháp.

Được thành lập từ năm 2012, Chi bộ cùng Ban lãnh đạo công ty và tập thể người lao động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra: ổn định sản xuất kinh doanh, tăng việc làm và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động, tăng tích lũy cho ngân sách Nhà nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn. Nhất là trong những năm gần đây, các đối thủ cạnh tranh ngày càng tăng cả về quy mô, số lượng và chất lượng làm cho sức mua giảm và phân tán; chi phí đầu vào cho sản xuất tăng; nguồn nhân sự quản lý cấp cao có kinh nghiệm tuyển dụng khó khăn, đóng quân trên địa bàn nông thôn ... đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty song dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban lãnh đạo công ty và toàn thể CBCNV đã phấn đấu nỗ lực, đồng thuận, vượt qua khó khăn, yên tâm làm việc.

Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động đảng viên, quần chúng hiểu rõ và tự giác thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của công ty là yếu tố hàng đầu, quyết định thành công các nhiệm vụ của Chi bộ. Chỉ có con người có bản lĩnh chính trị, không ngừng nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức, tâm huyết, trách nhiệm với công việc thì sẽ thực hiện thắng lợi được mọi việc. Vì vậy, Chi bộ phổ biến, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy trình, nội quy của công ty đến từng đảng viên và các đơn vị trong công ty thông qua các cuộc họp, tài liệu sách báo, các phong trào ... từ đó, mỗi đảng viên trau dồi phẩm chất đạo đức, bản lĩnh trong công việc và cuộc sống. Nhận thức rõ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, mỗi đảng viên đều có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, không dao động trước những khó khăn phức tạp, thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định, phong trào của Công ty. Lãnh đạo, đảng viên và người lao động trong công ty luôn tích cực, chủ động, tự giác học tập nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp để có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của công ty.

Chi bộ luôn quan tâm đến việc tự phê bình và phê bình trong đảng, đặc biệt trong các cuộc họp, giao ban, hội ý đều hết sức dân chủ và tập trung trí tuệ, giải quyết các công việc cần thiết, đảng viên luôn gương mẫu, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, chống biểu hiện tiêu cực ... để quần chúng noi theo.

Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty, Chi bộ chỉ đạo việc hoạch định chiến lược phát triển công ty, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả; xây dựng, rà soát và kiện toàn nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ của công ty trong tình hình mới; xây dựng các quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy trình quy định về quản lý sản xuất kinh doanh để phát huy tính sáng tạo, sự thống nhất, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh như quy chế lương thưởng, phúc lợi, văn hóa doanh nghiệp, các hình thức xử lý vi phạm, các hình thức khuyến khích sáng kiến cải tiến ... Chi bộ xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên trong chi bộ và đề ra các biện pháp để xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cùng Ban lãnh đạo công ty và người lao động nâng cao năng suất lao động, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nhập và đời sống của người lao động.

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, BCH Công đoàn công ty xây dựng các phương án giải quyết khi xảy ra tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động; đại diện cho tập thể người lao động tham gia Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật nếu xảy ra. Trong thời gian qua, hoạt động của Công đoàn Công ty đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: Đoàn viên có tư tưởng, lập trường vững vàng, tin tưởng tuyết đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của Chi bộ và lãnh đạo Công ty, đồng thuận, gắn kết, yên tâm làm việc. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và không có các tai, tệ nạn xã hội trong đảng viên và CBCNV. Các đoàn viên đều hiểu biết về kỹ thuật, công nghệ, vận hành máy móc thiết bị và nâng cao chuyên môn nghề nghiệp, làm việc theo mô tả công việc, quy trình, quy định, có tác phong công nghiệp. Nhiều đoàn viên khẳng định được vai trò lãnh đạo, tính tiên phong gương mẫu trong các đơn vị của công ty, tổ chức quần chúng, nhiều cá nhân điển hình tiên tiến, tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ và thực hiện các phong trào. Hàng năm, công đoàn công ty tổ chức thành công nhiều phong trào thi đua, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phong trào xanh- sạch- đẹp và góc làm việc gọn gàng, ngăn nắp, phong trào thực hành tiết kiệm, giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ ...

Đặc biệt, Chi bộ làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng, trong thời gian qua, đã cử 7 quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng, kết nạp được 2 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 2 đảng viên đúng kỳ hạn, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nạp 2 quần chúng ưu tú vào Đảng. Hàng năm, Chi bộ đều đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Song để duy trì sự phát triển ổn định và bền vững, trước những khó khăn và thách thức mới, Chi bộ đã rút ra các bài học kinh nghiệm trong xác định và thực hiện nhiệm vụ, đó là: Vai trò của người lãnh đạo có vị trí hết sức quan trọng trong việc tập hợp và phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên, từng CBCNV để phát huy tính tập trung, dân chủ, sáng tạo trong công việc để đem lại sự đồng thuận và hiệu quả cao. Phải có sự lãnh, chỉ đạo, phối hợp giữa Chi bộ, Ban lãnh đạo, Công đoàn và người lao động trong quá trình thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của Chi bộ, của Công ty. Phải được sự giúp đỡ của lãnh đạo cấp trên và có mối liên hệ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, ban ngành trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn lãnh đạo, trong những năm tới, Chi bộ phấn đấu tạo việc làm ổn định cho gần 200 CBCNV, với thu nhập bình quân từ 6-8 triệu đồng/người/tháng; 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ kết nạp mới từ 5-8 đảng viên; Chi bộ, Công đoàn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh hàng năm... bằng những giải pháp cụ thể: Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tính sáng tạo trong công việc. Thực hiện tự phê bình và phê bình trong đảng, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ chống biểu hiện tiêu cực. Đảng viên phải là tấm gương trong mọi công việc để quần chúng noi theo. Tạo môi trường làm việc ngày càng tốt hơn cho người lao động. Hàng tháng, thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý các tập thể, cá nhân yếu kém. Chỉ đạo Công đoàn Công ty phát động các phong trào thi đua, sáng kiến cải tiến trong thực hiện các nhiệm vụ để xây dựng và phát hiện các điển hình tiên tiến...

Bạch DươngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: