Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Ghi nhận ở Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Thứ Sáu, 29/05/2015

Đảng bộ phường Ngô Quyền (thành phố Vĩnh Yên) hiện có 335 đảng viên, sinh hoạt ở 19 chi bộ. Những năm qua, Đảng ủy phường luôn coi nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và trong nhân dân; lãnh đạo chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị của phường tổ chức triển khai, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, xây dựng Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Hàng năm, Đảng ủy đã chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường thành các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể, lãnh đạo trên tất cả các mặt như: Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng,... Các văn bản của Đảng ủy ban hành đều sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, có tính khả thi cao. Để khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, Đảng uỷ phường đã ban hành các nghị quyết, xây dựng chương trình phát triển thương mại, dịch vụ (TMDV), công nghiệp ngoài quốc doanh (CNNQD); tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân, các hộ kinh doanh thực hiện văn minh thương mại, nếp sống văn minh đô thị. Chỉ đạo chính quyền làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh các ngành nghề, áp dụng khoa học công nghệ để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh cao. Các cơ sở sản xuất tập trung chủ yếu ở mô hình hộ gia đình. Tăng nhanh số cơ sở sản xuất hằng năm, tập trung chủ yếu vào các ngành nghề như­: Chế biến lương thực, thực phẩm, may mặc, cơ khí nhỏ.vv. Hoạt động TMDV phát triển mạnh và vượt trội, hàng hoá đa dạng, phong phú. Văn minh thương mại ngày càng tiến bộ và trở thành ý thức trong giao tiếp với khách hàng. Ngày càng có nhiều các mô hình kinh doanh tiêu biểu, thu hút nhiều khách hàng, doanh thu thương mại, dịch vụ ngày càng cao. Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm qua của phường đạt 20,5 %/ năm, trong đó: Công nghiệp ngoài quốc doanh đạt 11,9 %/năm; thương mại dịch vụ đạt 20,5 %/năm.

Lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ. Đảng uỷ đã lãnh đạo làm tốt công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cơ bản đồng bộ cho các trường học, đảm bảo phát triển toàn diện cả về quy mô, số lớp, chất lượng dạy và học. Đội ngũ giáo viên có trình độ trên chuẩn đạt 100%. Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về phát triển giáo dục, đổi mới công tác quản lý hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường; khuyến khích cán bộ, giáo viên có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm áp dụng vào công tác giảng dạy. Công tác khuyến học, khuyến tài và xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tốt. Đảng uỷ đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động và thường xuyên lãnh đạo thực hiện tốt phong trào xây dựng phường, tổ dân phố, gia đình văn hóa, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể dục, thể thao, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn minh thương mại. Công tác y tế, dân số, gia đình và chăm sóc trẻ em, giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách xã hội luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tốt, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các chỉ tiêu về phát triển KT-XH đều đạt và vượt các mục tiêu Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Văn hoá, văn nghệ, TDTT, thông tin được quan tâm và đi vào chiều sâu. Y tế, giáo dục ngày càng nâng cao chất lượng. Công tác xây dựng, quản lý đô thị và trật tự đô thị có chuyển biến tích cực, diện mạo phố, phường ngày càng khởi sắc, văn minh đô thị, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Công tác quân sự được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững.

Cùng với việc lãnh đạo đẩy mạnh phát triển KT-XH, công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, từng bước đổi mới về nội dung, phương pháp và hình thức hoạt động được Đảng uỷ phường chú trọng. Đảng ủy đã tổ chức tốt việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của các cấp uỷ Đảng; thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đa số cán bộ, đảng viên có ý thức tự giác cao, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có sự chuyển biến rõ rệt trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; cách thức giải quyết công việc ngày càng có hiệu quả. Tinh thần tự phê bình và phê bình trong mỗi cán bộ, đảng viên, được nâng lên, các chi bộ và từng đảng viên phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái thi đua phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tổ chức cán bộ, phát triển Đảng và quản lý đảng viên được coi trọng; chất lượng đảng viên được nâng lên hàng năm; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ đạt trên 90%. Tỷ lệ chi bộ Đảng đạt trong sạch, vững mạnh hàng năm đạt trên 87%. Hàng năm, Đảng ủy đã làm tốt công tác đánh giá, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ của hệ thống chính trị .Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, kịp thời uốn nắn những thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. Uỷ Ban kiểm tra Đảng ủy bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Điều lệ Đảng quy định và các kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên. Công tác dân vận được tăng cường, công tác vận động quần chúng; tích cực thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thuý HườngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: