Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Kết nạp 37 quần chúng ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam

Thứ Tư, 20/05/2015

Năm 2015, là năm có nhiều ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Để công tác phát triển đảng viên trong năm đạt kết quả thiết thực, Ban Thường vụ Đảng ủy khối CCQ tỉnh chỉ đạo công tác phát triển đảng viên năm 2015 theo 4 đợt tương ứng với sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện chính trị của Đảng.

Đợt 1, thực hiện vào tháng 5/2015, gắn với kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; đợt 2, thực hiện vào tháng 7/2015 gắn với các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ khối CCQ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020; đợt 3, thực hiện vào tháng 9/2015, gắn với kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đợt 4, thực hiện vào tháng 11/2015, gắn với kỷ niệm 98 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2015), Đảng ủy Khối CCQ tỉnh thẩm định, xem xét kết nạp Đảng cho 37 quần chúng ưu tú; chuyển Đảng chính thức cho 18 đảng viên dự bị.

Bạch Dương



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: