Thời Sự » Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng cơ quan vững mạnh, đơn vị văn hóa
Chủ Nhật, 14/08/2022   trong mục Thời Sự

Trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt Nghị định số 04 của Chính phủ về “Thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”. Qua đó, phát huy được quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động; tăng cường đoàn kết nội bộ; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan vững mạnh, đơn vị văn hóa.

Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 được Vĩnh Phúc xác định là giải pháp quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. 

Linh hoạt cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Chủ động rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết, đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh và tích hợp, 

Để công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào chiều sâu

Thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) là giải pháp quan trọng góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện chương trình tổng thể về THTK, CLP của UBND tỉnh, 6 tháng năm 2022, toàn tỉnh đã tiết kiệm trong thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán và sử dụng ngân sách Nhà nước (NSNN) hơn 621 tỷ đồng; tiết kiệm trong đầu tư xây dựng cơ bản 99 tỷ đồng; cắt giảm biên chế sự nghiệp 465 chỉ tiêu từ các đơn vị tự chủ; ngoài ra, các cấp, ngành đã đẩy mạnh việc thanh, kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm THTK, CLP trên nhiều lĩnh vực.

Cải cách hành chính - “Đòn bẩy” thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội

Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều mục tiêu quan trọng và thuộc top 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về CCHC. 

Công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính

Nhằm tạo thuận lợi, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), những năm qua, việc công bố, công khai, minh bạch TTHC, quy trình giải quyết TTHC đã được tỉnh chú trọng thực hiện thường xuyên, liên tục và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính.

Nỗ lực vì sự hài lòng của người dân

Với mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp, cùng những nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)… Vĩnh Phúc luôn chú trọng xây dựng và thực hiện văn hóa công vụ, 

Bứt phá cải cách thủ tục hành chính - Mục tiêu để thu hút đầu tư

Với nỗ lực không ngừng của chính quyền các cấp trong tỉnh, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng những giải pháp linh hoạt trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), lần đầu tiên Vĩnh Phúc vươn lên đứng vị trí thứ 5/63 tỉnh,

Đổi mới, sáng tạo trong cải cách hành chính

Đẩy mạnh cải cách hành chính được xác định là 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. 

Phát triển “hệ sinh thái” dịch vụ thuế thông minh

Với tôn chỉ “Lấy doanh nghiệp (DN), người nộp thuế (NNT) làm trung tâm, là động lực trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC) thuế”, ngành Thuế Vĩnh Phúc không ngừng đẩy mạnh ứng dụng các giao dịch điện tử. Đây là cơ sở để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao hiệu quả quản lý thuế theo hướng hiện đại,