Thời Sự » Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc
Số hóa hồ sơ vụ án hình sự - Nâng cao nghiệp vụ, tăng hiệu quả tranh tụng
Thứ Tư, 17/08/2022   trong mục Thời Sự

Việc triển khai số hóa hồ sơ vụ án hình sự nhằm phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; 

Gắn cải cách hành chính với chuyển đổi số

Thực hiện công khai, minh bạch các thông tin trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử (TT-GTĐT) tỉnh; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; gắn cải cách hành chính (CCHC) với chuyển đổi số, 

Tạo bước đột phá trong chuyển đổi số quốc gia

Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) có ý nghĩa chiến lược, tạo tiền đề chuyển đổi số quốc gia,

Gia tăng các sản phẩm, dịch vụ thẻ, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngân hàng

Cùng với sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt đã và đang trở thành xu thế tất yếu. 

Thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã tích cực triển khai số hóa thông tin dữ liệu, cung cấp các thủ tục hành chính trực tuyến.

Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp tăng năng suất, lợi nhuận

Trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động bởi đại dịch covid-19, doanh nghiệp (DN) đứng trước nhiều cơ hội và không ít khó khăn thách thức. 

Sở TT&TT và huyện Lập Thạch dẫn đầu về xây dựng chính quyền điện tử

UBND tỉnh vừa công bố xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021.


Số hóa để bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Số hóa và ứng dụng trên nền tảng số hồ sơ khoa học, tư liệu di sản văn hóa (DSVH) được tỉnh xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ, nghiên cứu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về di sản trong giai đoạn mới; góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị DSVH trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển du lịch.


Thúc đẩy chuyển đổi số, tạo đà phát triển thương mại, dịch vụ

Bắt nhịp xu thế cuộc cách mạng 4.0, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào xúc tiến thương mại, tham gia sàn giao dịch điện tử, bước đầu chuyển đổi số trong hoạt động thương mại, dịch vụ (TM-DV) trên địa bàn có nhiều tín hiệu tích cực. 6 tháng đầu năm 2022, 

Đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong chuyển đổi số ngành ngân hàng

Chuyển đổi số không chỉ giúp ngành ngân hàng tiết kiệm chi phí, hợp lý hóa các quy trình hoạt động mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho khách hàng, thúc đẩy sự phát triển KT-XH.