Thời Sự

Tháo gỡ khó khăn trong xử lý vi phạm hành chính

Chủ Nhật, 07/08/2022

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) có hiệu lực thi hành từ 1/1/2022 với nhiều điểm mới. Sau hơn 6 tháng thực thi, công tác này vẫn còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh lập biên bản xử lý VPHC một trường hợp khai thác cát trái phép ở xã Trung Hà (Yên Lạc). Ảnh: Trường Khanh

Ngay sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý VPHC có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh ban hành kế hoạch về việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC.

Đồng thời, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý, bảo đảm việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC được thực thi một cách nghiêm minh, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch.

Các cấp, ngành chủ động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp tập trung nhân lực để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, ngăn ngừa, hạn chế các hành vi VPHC.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Sở Tư pháp đã xây dựng và phát hành 3 cuốn sách tìm hiểu pháp luật; xây dựng 2 cuốn Tư pháp Vĩnh Phúc, với số lượng phát hành hơn 3.000 cuốn/số.

Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc tổ chức các buổi tọa đàm, xây dựng 20 chuyên mục giới thiệu văn bản, hỏi đáp pháp luật; đăng tải nhiều tin, bài phản ánh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh…

Với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, các vụ việc VPHC cơ bản được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật. 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1.867 vụ VPHC, với 1.924 đối tượng bị xử phạt.

Các cơ quan, đơn vị đã ban hành 1.900 quyết định xử phạt VPHC, trong đó, có 1.566 quyết định đã thi hành xong, với tổng số tiền phạt thu được và số tiền từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu là hơn 9,5 tỷ đồng.

Việc xem xét, lập hồ sơ, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính được thực hiện bảo đảm chính xác, khách quan, đúng đối tượng, đúng pháp luật.

Đến nay, toàn tỉnh có 128 đối tượng đang chấp hành quyết định, trong đó, có 64 đối tượng lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 1 đối tượng lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; 63 đối tượng lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xử lý VPHC còn một số khó khăn, vướng mắc. Theo Sở Tư pháp, hiện nay, nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý VPHC vẫn còn chồng chéo, chưa phù hợp với thực tế, gây khó khăn khi thực thi.

Điển hình như khoản 5, điều 58, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý VPHC quy định việc chuyển biên bản VPHC và các tài liệu khác cho người có thẩm quyền xử phạt trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản là không phù hợp với thực tế.

Bởi, sau khi lập biên bản vi phạm hành còn phải lập tờ trình đề xuất người có thẩm quyền, thu thập hồ sơ có liên quan. Với những hồ sơ xử phạt VPHC từ cấp xã chuyển lên cấp huyện và cấp tỉnh thì thời gian 24 giờ khó có thể thực hiện được...

Cùng với các vướng mắc về quy định của luật, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị bố trí cho công tác xử lý VPHC chưa đáp ứng được với yêu cầu đặt ra. Đội ngũ công chức làm công tác xử lý VPHC ở một số đơn vị còn thiếu, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý vi phạm.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý VPHC ở các ngành, các cấp có lúc, có nơi chưa thực sự đi vào chiều sâu; sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong thực thi pháp luật về xử lý VPHC còn chưa thường xuyên, liên tục. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật về xử lý VPHC nói riêng của một bộ phận người dân, doanh nghiệp còn chưa cao.

Trước những khó khăn, vướng mắc trên, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý VPHC với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp từng đối tượng cụ thể; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xử lý VPHC, UBND tỉnh đề nghị Bộ Tư pháp sớm xem xét, hoàn thiện những quy định còn bất cập, chưa phù hợp trong Luật Xử lý VPHC năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020; phối hợp với các bộ, ngành liên quan để có hướng dẫn cụ thể về việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế trong các cơ quan tư pháp ở địa phương; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu đối với từng lĩnh vực để các địa phương nắm bắt kịp thời các quy định mới về xử lý VPHC.

Thanh Huyền


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: