Thời Sự

Đấu tranh với luận điệu xuyên tạc về tự do tôn giáo

Thứ Sáu, 05/08/2022

Những năm gần đây, vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo luôn được các thế lực thù địch, phản động lợi dụng như một “vũ khí” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất an ninh chính trị tại các địa phương. Sử dụng mạng Internet, các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã xuyên tạc, đăng tải những thông tin bịa đặt về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở nhiều địa phương.

Cán bộ xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên phối hợp với lực lượng công an xã tuyên truyền tới đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức rõ các thủ đoạn lợi dụng tự do tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước. Ảnh: Trường Khanh

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang có 3 tôn giáo được Nhà nước công nhận, cho phép hoạt động là Phật giáo, Công giáo và đạo Tin Lành. Trong đó, đạo Phật có hơn 400 cơ sở thờ tự với hơn 700 chức sắc, nhà tu hành và hàng trăm nghìn phật tử; đạo Công giáo có 11 xứ đạo với 52 họ giáo và gần 23 nghìn giáo dân; đạo Tin lành có 1 tổ chức là Chi hội thánh Tin lành Phúc Yên và 2 điểm nhóm được cấp có thẩm quyền chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo hợp pháp.

Từ nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để người dân hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh, đúng pháp luật, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đúng pháp luật thì những năm gần đây đã xuất hiện một số đối tượng, tổ chức lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật. Điển hình như một số tổ chức: Tâm linh Hồ Chí Minh, Long Hoa Di Lặc, Hội Tiên Rồng, Hội Tâm linh, Pháp Môn Diệu Âm…

Các tổ chức trên phần lớn là cóp nhặt giáo lý của các tôn giáo hợp pháp cùng với luận điểm riêng của các đối tượng đứng đầu để lôi kéo người dân tham gia, nhằm tuyên truyền, truyền bá những hành vi mê tín dị đoan, phi khoa học, phi thực tế, trái với văn hoá, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, gây chia rẽ nhiều gia đình, làm phức tạp tình hình an ninh chính trị tại một số địa phương.

Qua công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, các cơ quan chức năng đã “vạch trần” nhiều thủ đoạn lôi kéo của các đối tượng, tổ chức tôn giáo trái pháp luật lợi dụng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng để vi phạm pháp luật.

Các đối tượng thù địch, phản động đã lợi dụng để xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quyền tự do tôn giáo, cho rằng tại Việt Nam không có quyền tự do tôn giáo...

Mặc dù không ít thủ đoạn xuyên tạc của chúng đã được phát hiện và đấu tranh kịp thời nhưng chúng vẫn không ngừng dùng mọi thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt để chống phá Đảng và chế độ.

Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Điều này được thể hiện rõ trong Hiến pháp, hệ thống pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm, tôn trọng trên thực tế.

Tuy nhiên, mọi tổ chức tồn tại, hoạt động trong xã hội đều phải chịu sự quản lý, giám sát của Nhà nước, tuân thủ quy định của pháp luật, trong đó, các tôn giáo cũng không ngoại lệ.

Bởi vậy, tự do tôn giáo là tự do trong khuôn khổ của luật pháp và đạo đức xã hội. Chính vì thế, mọi hoạt động tôn giáo phải chấp hành quy định của pháp luật.

Tất cả những hành vi “núp bóng” tôn giáo để chia rẽ vùng miền, gây mất đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, chống phá chế độ hoặc xuyên tạc về quyền tự do tôn giáo cần phải kiên quyết ngăn chặn. Có như vậy mới đảm bảo quyền lợi cho chính mỗi công dân cũng như giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bình Duyên

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: