Thời Sự

Sở TT&TT và huyện Lập Thạch dẫn đầu về xây dựng chính quyền điện tử

Thứ Hai, 25/07/2022

UBND tỉnh vừa công bố xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp hạng, Sở TT&TT dẫn đầu về ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử. 4 vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Trong khối huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, dẫn đầu về ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử năm 2021 là UBND huyện Lập Thạch, với tổng điểm đạt được là 112,3/138 điểm. Các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng lần lượt thuộc về UBND các huyện, thành phố: Yên Lạc, Tam Đảo, Vĩnh Yên...

Thanh HuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: