Thời Sự

Cử tri Lê Thị Hà, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường: Cần có chính sách hỗ trợ hằng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng

Thứ Ba, 12/07/2022

Thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, các vụ cháy đều được xử lý kịp thời. Đóng góp vào kết quả đó không chỉ có lực lượng Cảnh sát PCCC mà còn có lực lượng dân phòng luôn phát huy tốt vai trò của mình.

Thực tế, dưới hướng dẫn, chỉ đạo của đội trưởng, đội phó đội dân phòng, nhiều vụ cháy đã được tổ chức chữa cháy thành công ngay từ khi mới xảy ra, bảo đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân.

Mặc dù, hằng năm, tỉnh đều quan tâm cấp kinh phí mua sắm phương tiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho đội dân phòng, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chưa đầy đủ theo quy định.

Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, tôi biết tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh thảo luận và dự kiến thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng và định mức trang thiết bị phương tiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho đội dân phòng trên địa bàn tỉnh.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, được thông tin những nội dung cơ bản của nghị quyết, bản thân tôi rất đồng tình, ủng hộ. Nghị quyết ban hành kịp thời động viên, khích lệ gắn trách nhiệm của đội trưởng và đội phó đội dân phòng; tăng cường nguồn lực phương tiện, đảm bảo cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong PCCC.

Lê Thảo (lược ghi)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: