Thời Sự

Tạo nền tảng xây dựng chính quyền điện tử

Thứ Năm, 07/07/2022

Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại là một trong những yếu tố quan trọng để tạo nền tảng hình thành chính quyền điện tử. Chú trọng hiện đại hóa nền hành chính, tỉnh đã thường xuyên đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Bộ phận "một cửa" xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Trà Hương

Quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tiếp tục tham mưu triển khai các dự án: Nâng cấp Cổng Thông tin-Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc và các cổng thành phần; đầu tư nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung tỉnh Vĩnh Phúc; bổ sung, nâng cấp hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu các hệ thống thông tin của tỉnh tại Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh.

Xây dựng hạ tầng nền tảng số và dữ liệu số phục vụ chuyển đổi số của tỉnh; triển khai xây dựng khung kiến trúc ICT đô thị thông minh tỉnh Vĩnh Phúc (phiên bản 1.0); triển khai nội dung hợp tác giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, lập kế hoạch và triển khai hoạt động thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh...

Trong 6 tháng đầu năm 2022, một số dự án đã bước đầu hoàn thiện, phục vụ đắc lực, hiệu quả việc cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Trong đó, tiêu biểu là phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến iGate của tỉnh chính thức sử dụng từ ngày 1/1/2022 với địa chỉ truy cập dichvucong.vinhphuc.gov.vn đã kết nối 746 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện hơn 4.000 giao dịch thanh toán trực tuyến qua nền tảng thanh toán của Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cùng với phần mềm iGate, từ tháng 4/2022, nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP) tỉnh đã được cài đặt, vận hành tại Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh.

Phần mềm iGate và LGSP tỉnh đã được kết nối liên thông với các hệ thống: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành dùng chung trên địa bàn tỉnh, hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tích hợp Cổng dịch vụ công quốc gia, tích hợp Cổng thanh toán quốc gia, tích hợp dịch vụ xác thực, cấp quyền người dùng tập trung của tỉnh…

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hỗ trợ triển khai hiện đã và đang duy trì hiệu quả hoạt động, cơ bản đáp ứng quy trình tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị. Việc đưa vào vận hành, sử dụng những ứng dụng, phần mềm trên đã thay đổi cách thức nộp, giải quyết, xử lý các thủ tục hành chính: Công khai, minh bạch, không gây phiền hà, tốn thời gian, công sức cho người dân, doanh nghiệp.

Nhằm hướng đến xây dựng nền hành chính không giấy tờ, công tác ứng dụng chữ ký số và thực hiện văn bản ký số cũng được các cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp tổng số 2.114 chứng thư số bao gồm 1.687 chứng thư số cá nhân, 436 chứng thư số cơ quan; 10.238 chữ ký số của công ty, doanh nghiệp, cá nhân.

Các chữ ký số này do VNPT Vĩnh Phúc, Viettel Vĩnh Phúc cung cấp cho người dân, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng để ký số, xác thực, thực hiện trong các giao dịch điện tử. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có hơn 121.300 văn bản đi ký số trên phần mềm quản lý văn bản; tỷ lệ ký số trên phần mềm quản lý văn bản của tỉnh đạt 98%.

Để đảm bảo an toàn dữ liệu, an ninh thông tin trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Sở TT&TT luôn chú trọng đảm bảo an ninh mạng, thực hiện đồng bộ cả về cơ chế chính sách, bố trí ngân sách, tổ chức lực lượng, tập huấn, diễn tập đến triển khai các biện pháp kỹ thuật phát hiện, ngăn chặn, xử lý sự cố an toàn thông tin; không để sự cố mất an toàn thông tin nghiêm trọng nào xảy ra.

Hoạt động giám sát an toàn thông tin được thực hiện liên tục trên không gian mạng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở TT&TT đã thực hiện 45 lượt thiết lập, thay đổi cấu hình tường lửa, thiết bị phát hiện, chống xâm nhập hệ thống phân giải tên miền nhằm ngăn chặn các nguy cơ mất an toàn thông tin; triển khai mới máy chủ, ứng dụng; ngăn chặn 100% trường hợp tin tặc sử dụng các máy chủ C&C để điều khiển, phát tán mã độc, thư rác.

Với sự quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính, nền hành chính của tỉnh đang từng bước được hiện đại hóa, chuyên nghiệp và hiệu quả; góp phần quan trọng đưa chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh tăng 10 bậc so với năm 2020, xếp vị trí thứ 5/63 tỉnh, thành phố.

Không dừng ở kết quả này, thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính, nỗ lực cung cấp các dịch vụ công ngày một tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp; tạo nền tảng vững chắc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Thùy LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: