Thời Sự

Hội nghị trực tuyến quán triệt Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Thứ Tư, 29/06/2022

Chiều 29/6, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Trà Hương

Hiện có khoảng 5,3 triệu người Việt Nam sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại bộ phận đồng bào đã có địa vị pháp lý, ổn định cuộc sống và hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại.

Tuy nhiên, cuộc sống của một bộ phận người Việt Nam tại một số nước còn khó khăn, địa vị pháp lý chưa vững chắc; tình trạng vi phạm pháp luật có xu hướng tăng về số lượng cũng như tính chất nghiêm trọng; một bộ phận nhỏ đồng bào còn định kiến về một số vấn đề của đất nước, cá biệt một số người còn có những hành động không phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc.

Trước thực tế đó, Bộ Chính trị đã kịp thời ban hành Kết luận số 12 nhằm tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán và đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về củng cố vững chắc đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc.

Tiếp tục tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân ở trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài nhằm phát huy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân tộc cho phát triển đất nước; thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đồng bào, từ đó động viên, khích lệ đồng bào ta tiếp tục nỗ lực vươn lên, khơi dậy tiềm năng, phát huy nguồn lực to lớn và tinh thần yêu nước hướng về quê hương, hướng về cội nguồn; đồng thời, có chính sách phù hợp để đồng bào đóng góp hiệu quả vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 về chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe một số cơ quan Trung ương và địa phương tham luận về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới...

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, công tác người Việt Nam ở nước ngoài luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt; cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng lớn mạnh và đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt các chủ trương, đường lối về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới tại các Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW, Nghị quyết số 169/NQ-CP và Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026.

Các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, sáng tạo về định hướng, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; chuyển hóa các chủ trương, chính sách dành cho người Việt Nam ở nước ngoài thành kết quả thực tiễn và vận dụng linh hoạt, không dập khuôn cứng nhắc theo từng địa bàn khác nhau; đề ra biện pháp, kế hoạch thiết thực cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân vận, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành trong nghiên cứu tham mưu các chủ trương, chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; hỗ trợ kiều bào ở vùng khó khăn ổn định cuộc sống, hội nhập thành công nước sở tại; tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát huy tốt nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư thành công ở trong nước.

Phát biểu sau hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị Sở Ngoại vụ rà soát các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 49 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp với Công an tỉnh rà soát số liệu người Vĩnh Phúc đang ở nước ngoài, đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình kết nối, thu hút người Vĩnh Phúc ở nước ngoài về đầu tư tại tỉnh.

Diệu LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: