Thời Sự

Tạm dừng hoạt động bến đò Đức Bác

Thứ Tư, 29/06/2022

Ngày 28/6, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 431 về việc công bố tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông Đức Bác (bến đò Đức Bác).

Bến khách ngang sông Đức Bác tạm dừng hoạt động từ ngày 1/7

Quyết định nêu rõ: Tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông Đức Bác tại vị trí: Từ km thứ 11 đến km11+500, trên bờ trái sông Lô thuộc địa phận xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sở Giao thông vận tải đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; thanh tra sở, Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái, Hợp tác xã vận tải thủy Đức Giang và các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Tin, ảnh: Khánh LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: