Thời Sự

Vĩnh Phúc ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Thứ Tư, 29/06/2022

Với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, các nhiệm vụ trong triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình đề ra. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

Công an huyện Sông Lô thực hiện cấp, đổi thẻ căn cước công dân gắn chip tại nhà cho những trường hợp đi lại khó khăn. Ảnh: Kim Ly

Quyết liệt vào cuộc

Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) của Chính phủ có ý nghĩa quan trọng trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài.

Để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án 06 đúng tiến độ, lộ trình theo từng giai đoạn, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai đề án; phân công nhiệm vụ cụ thể và giao tiến độ hoàn thành từng nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, địa phương; thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án 06 của tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban và Tổ giúp việc BCĐ.

Trong quá trình triển khai, BCĐ thường xuyên nắm bắt tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, lắng nghe và có giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc. 9/9 huyện, thành phố đã thành lập BCĐ; 136/136 xã, phường, thị trấn và 1.228/1.228 thôn, tổ dân phố thành lập tổ công tác để triển khai các nội dung của đề án tại cơ sở.

Công tác tuyên truyền được các cấp, các ngành chú trọng đẩy mạnh dưới nhiều hình thức giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu về ý nghĩa, vai trò của việc triển khai Đề án 06; tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

Với vai trò là cơ quan thường trực BCĐ thực hiện Đề án 06 của tỉnh, cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Công an tỉnh đã phát huy trách nhiệm trong công tác tham mưu, kết nối và huy động sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ; đặc biệt là trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” các cấp; đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, nhất là 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu liên quan đến người dân ban hành kèm theo Đề án 06; chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Nhờ đó, tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến trên địa bàn tỉnh tăng qua các tháng. Hiện nay, tổng số lượng dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh là 2.044, trong đó có 744 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã đồng bộ, tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tỉnh cũng đã triển khai thanh toán phí, lệ phí trực tuyến đối với tất cả các dịch vụ có phát sinh phí, lệ phí (988 thủ tục) và là một trong những địa phương dẫn đầu toàn quốc về thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đang nghiên cứu quy trình thực hiện công tác số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh hiện nay là hệ thống hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử, đã được Trung tâm Chính phủ điện tử, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy chứng nhận và đánh giá đáp ứng các yêu cầu chung, yêu cầu về chức năng, hiệu năng và an toàn bảo mật, cũng như đáp ứng về khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hệ thống đã được Bộ Công an đánh giá bảo đảm an ninh thông tin trước khi kết nối, dự kiến sẽ hoàn thành kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tháng 6/2022.

Trong công tác triển khai sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) thay thế bảo hiểm y tế để khám, chữa bệnh, Sở Y tế tỉnh đã thí điểm thực hiện khai thác thông tin phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng CCCD gắn chíp tại 3 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên và Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành văn bản gửi các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đề nghị phối hợp thực hiện, triển khai thí điểm sử dụng CCCD gắn chíp trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân; đẩy mạnh chia sẻ, cập nhật thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia của ngành bảo hiểm xã hội với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối, liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh từ Bộ Tư pháp để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo thực hiện theo đúng lộ trình

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Một số đơn vị có thủ tục hành chính trong nhóm 25 dịch vụ công thiết yếu ưu tiên chưa thể triển khai được do còn liên quan trực tiếp đến sự chỉ đạo, triển khai theo ngành dọc từ Trung ương.

Chất lượng đường truyền về dữ liệu dân cư chưa đảm bảo đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác “làm sạch” dữ liệu. Việc triển khai số hóa thủ tục hành chính còn hiệu lực gặp khó khăn, nhất là đối với thủ tục hành chính không được thực hiện trên phần mềm chuyên ngành dẫn đến khó khăn trong việc lưu trữ và khó kết nối chia sẻ, khai thác. Tỷ lệ người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mặc dù được nâng nên nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong quá trình thực hiện Đề án 06, các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp đồng bộ trong việc đảm bảo các điều kiện hạ tầng, dữ liệu và nền tảng số; chuẩn bị sẵn sàng điều kiện để bảo đảm kết nối liên thông giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường kết nối, liên thông, tương tác và cung cấp các dịch vụ công một cách có hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ ứng dụng nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư…

Lê Mơ

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: