Thời Sự

Cho ý kiến vào Đề án, dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tăng cường lãnh đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Thứ Năm, 16/06/2022

Chiều 16/6, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 để nghe Sở NN&PTNT (cơ quan thường trực BCĐ tỉnh) báo cáo Đề án, dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và tiến độ xây dựng NTM nâng cao, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Lượng

Các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì hội nghị.

Đến hết tháng 4/2022, toàn tỉnh có 31 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM, 2 thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Phấn đấu hết năm 2022, toàn tỉnh có 60 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu; 1 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; 10 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Huyện Vĩnh Tường được công nhận đạt chuẩn NTM; 2 huyện Tam Dương và Tam Đảo hoàn thành hồ sơ, thẩm tra, trình Bộ NN&PTNT thẩm định; huyện Sông Lô và Lập Thạch hoàn thành điều kiện, tiêu chí, hồ sơ, thẩm tra huyện đạt chuẩn NTM.

Hội nghị đã thông qua Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tăng cường lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 15% số thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Cho ý kiến vào Đề án, các thành viên BCĐ nêu những khó khăn trong quá trình thực hiện các mục tiêu đề ra, nhất là chỉ tiêu về sử dụng nước sạch tập trung mà Chính phủ mới bổ sung vào Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Các địa phương, nhất là các xã thuộc vùng trung du, miền núi của các huyện Tam Dương, Tam Đảo, Sông Lô, Lập Thạch gặp khó khăn về bố trí nguồn vốn để thực hiện hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng KT-XH.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu cơ quan soạn thảo bổ sung thêm quan điểm việc xây dựng NTM là của người dân và chính quyền địa phương vào Đề án, trong đó người dân là chủ thể xây dựng NTM; thực hiện xây dựng NTM sẽ theo cơ chế đặc thù.

Trước ý kiến của các đại biểu về những khó khăn thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, hầu hết trên địa bàn các huyện đều có nhà máy nước sạch nhưng chưa vận hành hết công suất. Để thực hiện chỉ tiêu này, đòi hỏi các địa phương phải quyết tâm cao, tập trung huy động các nguồn lực để lắp đặt, đấu nối nguồn nước đến người dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch.

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của các địa phương về việc lùi thời gian hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM cấp huyện sang năm 2023. Giao Sở NN&PTNT tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu để bổ sung, hoàn thiện Đề án, dự thảo Nghị quyết trình HĐND vào kỳ họp tới đây.

Mai Liên

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: