Thời Sự

Tuổi trẻ Vĩnh Yên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Tư, 15/06/2022

Không chỉ là đội dự bị tin cậy của Đảng, những năm qua, tuổi trẻ thành phố Vĩnh Yên luôn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Qua đó, góp phần cùng các cấp ủy, chính quyền bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đoàn Thanh niên thành phố Vĩnh Yên thường xuyên triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở địa phương. Ảnh: Trường Khanh

 

Những năm gần đây, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, nhất là mạng xã hội, các thế lực thù địch đã dùng mọi thủ đoạn nhằm tác động, phá hoại những thành quả của đất nước, nền tảng tư tưởng của Đảng bằng cách đưa những thông tin sai lệch, tiêu cực với mục đích làm phai nhạt niềm tin của thanh niên với Đảng.

Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, nhất là những thông tin xuyên tạc, nhằm kích động chia rẽ giữa nhân dân với Đảng, Thành Đoàn Vĩnh Yên đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy, Đoàn cấp trên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc tới đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thông qua các hình thức như gặp mặt tọa đàm, hội nghị, hội diễn văn nghệ, hành trình về nguồn, sinh hoạt chi Đoàn.

Đồng thời, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐVTN qua cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; tuyên truyền rộng rãi về những giá trị hình mẫu thanh niên tại địa phương, đơn vị, xây dựng những hình mẫu thanh niên trên các lĩnh vực, đời sống.

Để giúp mỗi ĐVTN vững tư tưởng, chuẩn nhận thức, các cấp bộ Đoàn thường xuyên quán triệt tới cán bộ, ĐVTN về nội dung Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bí thư Thành Đoàn Vĩnh Yên Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: Việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những luận điệu sai trái là công việc thường xuyên, liên tục, là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cán bộ, ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Qua các hoạt động của tổ chức đoàn, cán bộ, ĐVTN trên địa bàn thành phố được củng cố về lập trường, lý tưởng cách mạng, con đường chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Mỗi ĐVTN thẳng thắn, chủ động đấu tranh, bài trừ quan điểm sai trái, thông tin sai sự thật... của các thế lực thù địch.

Hiện nay, sự bùng nổ của mạng xã hội đã và đang chi phối, tác động không nhỏ đến nhiều tầng lớp trong xã hội, nhất là ĐVTN. Chính vì vậy, để đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, Thành Đoàn Vĩnh Yên chỉ đạo các cơ sơ sở Đoàn tổ chức nhiều hoạt động định hướng văn hóa sử dụng mạng xã hội cho ĐVTN, giúp các ĐVTN nhận diện những âm mưu, thủ đoạn và đấu tranh chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phản bác các thông tin xấu, độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ trương của Đảng.

Tổ chức đoàn các cấp thành lập các trang mạng xã hội của đơn vị mình nhằm quản lý, kết nối, chia sẻ và đăng tải thông tin tích cực về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; những thành quả của Đảng, Nhà nước, quân và dân ta đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19 hay tuyên truyền về những thành tựu của tỉnh, thành phố, cùng các hoạt động tình nguyện, các mô hình của Đoàn thanh niên thành phố...

Từ đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về các hoạt động của tuổi trẻ, tác động tích cực, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật đến mỗi ĐVTN.

Các cấp bộ Đoàn tích cực định hướng tư tưởng cho các ĐVTN về những vấn đề được dư luận quan tâm như trong công tác bồi thường GPMB; phối hợp với lực lượng công an, Hội Cựu chiến binh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường; xây dựng, nhân rộng các mô hình, tấm gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ĐVTN.

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: