Thời Sự

Nhận diện thủ đoạn xuyên tạc về công tác phát triển đảng viên

Thứ Ba, 14/06/2022

Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã lợi dụng những khó khăn trong công tác phát triển Đảng ở một số địa phương để ra sức xuyên tạc, công kích. Với những luận điệu như: “Đảng không còn là tổ chức có sức hút với quần chúng”, “thủ tục để trở thành đảng viên rườm rà, gây ức chế cho quần chúng nên quần chúng không thiết tha”, “vào Đảng không được lợi ích gì, thậm chí còn tốn thêm tiền Đảng phí nên quần chúng không muốn phấn đấu vào Đảng”…

Thường trực Đảng ủy xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch làm việc với Chi ủy Chi bộ thôn Thọ Linh về công tác phát triển đảng viên. Ảnh: Trường Khanh

Tất cả những luận điệu xuyên tạc trên vẫn là chiêu trò “bình cũ rượu mới” mà các thế lực thù địch âm mưu “dân sự hóa” nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, phá vỡ thành quả cách mạng Việt Nam. Bằng mọi thủ đoạn và mọi cách, các thế lực thù địch luôn muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với đất nước để dễ dàng thao túng, thực hiện ý đồ chính trị đen tối.

Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay ở bất kỳ giai đoạn nào đều khẳng định được vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân và các tầng lớp khác đấu tranh chống lại giai cấp bóc lột, xây dựng và phát triển đất nước phồn thịnh.

Để tăng cường sức chiến đấu và đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm chú trọng và thực hiện nghiêm ở các địa phương.

Tùy vào mỗi giai đoạn khác nhau, Đảng có quy định cụ thể về tiêu chuẩn, qui định nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng với yêu cầu của tình hình nhiệm vụ. Và dù ở thời kỳ nào thì người quần chúng muốn trở thành đảng viên đều phải trải qua quá trình rèn luyện, phấn đấu, thử thách để trưởng thành và khi phấn đấu trở thành đảng viên, mỗi quần chúng ưu tú đều xác định rõ việc tuân thủ những quy định, nguyên tắc và Điều lệ Đảng. Bởi vậy, bất kỳ ai được đứng trong hàng ngũ của Đảng cũng là vinh dự lớn lao.

Những năm qua, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh được đặc biệt chú trọng số lượng đi đôi chất lượng với phương châm “kết nạp đảng viên nào, chắc đảng viên đó”. Công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở những nơi chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên được các cấp ủy Đảng quan tâm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Năm 2010, toàn tỉnh có 7 thôn, làng chưa đủ đảng viên để thành lập chi bộ đảng. Chỉ sau 3 năm, cả 7/7 thôn, làng nêu trên đều có tổ chức đảng, đảng viên. Đến nay, các tổ chức đảng đã khẳng định được vai trò tiên phong, lãnh đạo tại các địa phương, số lượng và chất lượng đảng viên ngày càng được nâng cao.

Công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp có nhiều đột phá. Toàn tỉnh đã có 129 tổ chức đảng thuộc các loại hình doanh nghiệp với hơn 4.300 đảng viên. Trong 10 năm gần đây, toàn tỉnh đã kết nạp được hơn 25.500 đảng viên. Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được hơn 700 đảng viên.

Năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng lên. Hầu hết các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị.

Những thành quả trên là minh chứng sinh động bác bỏ sự xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với công tác phát triển Đảng để nhằm thực hiện âm mưu phá hoại, bạo loạn lật đổ.

Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nhận diện rõ thủ đoạn suy diễn, xuyên tạc, bẻ cong công tác phát triển đảng viên của các thế lực thù địch để có nhận thức và hành động đúng đắn.

Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: