Thời Sự

Tập trung các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thu ngân sách năm 2022

Thứ Sáu, 27/05/2022

Ngày 27/5, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2022 dưới sự chủ trì của các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nguyễn Lượng

Báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước tháng 5, nhiệm vụ tháng 6/2022; kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và UBND các huyện, thành phố tháng 5/2022 nêu rõ: Trong tháng 5, UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã tập trung lãnh đạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid- 19; đặc biệt, tổ chức thành công các môn thi đấu Seagames 31 tại Vĩnh Phúc, được Trung ương, bạn bè quốc tế và nhân dân đánh giá cao; vị thế, hình ảnh của Vĩnh Phúc được nâng lên. Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống mưa lũ, ngập úng, hạn chế đến mức thấp nhất thiện hại do thiên tai gây ra.

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Nghị quyết của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chuẩn bị và hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh: Chuyển đổi số không phụ thuộc quá nhiều vào phương tiện, trang thiết bị, trình độ mà quan trọng và có tính quyết định nhất là tư tưởng, trách nhiệm của người đứng đầu. Căn cứ vào các nhiệm vụ được UBND tỉnh quy định, người đứng đầu cơ quan quản lý hành chính nhà nước phải trực tiếp chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về các nội dung: Công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài; thực hiện chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề giai đoạn 2015 – 2021; hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý mục tiêu xây dựng và phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015- 2021, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Việc đánh giá hiệu quả các nguồn lực đầu tư xuất phát từ yêu cầu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Chương trình hành động của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020- 2025, tuy nhiên, các báo cáo chuẩn bị vẫn chưa đánh giá được tổng quan công tác quản lý Nhà nước đối với nguồn lực ODA đã dành thực hiện chương trình phát triển KT- XH trên địa bàn tỉnh; kết quả xã hội hóa giữa lĩnh vực giáo dục và dạy nghề còn chồng chéo; mới chỉ đánh giá sơ bộ thực trạng, chưa đưa ra những bất cập, hạn chế cũng như định hướng phát triển các khu công nghiệp của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng xây dựng dự thảo báo cáo bám sát định hướng phát triển trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chương trình hành động của Tỉnh ủy và kế hoạch phát triển KT- XH của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025. Khẩn trương hoàn thiện các báo cáo; trong đó, phải đánh giá được hiệu quả đem lại, việc cân đối giữa nguồn vốn vay ODA và nguồn vốn thực tế tỉnh đã bỏ ra; trần nợ vay ODA; việc tự chủ, xã hội hóa công tác đào tạo dạy nghề; thực trạng các khu công nghiệp đang hoạt động tại tỉnh…

Đồng thời, tham mưu, đề xuất được những giải pháp căn cơ, cụ thể để sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ODA, thu hút xã hội hóa giáo dục và định hướng phát triển các khu công nghiệp để Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phiên họp cũng đã bản, thống nhất các nội dung trong dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về: Cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trên địa bàn tỉnh; Quy định chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu vực I, chức sắc, chức việc, nhà tu hành thuộc tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026; Đề án phát triển Trạm y tế thị trấn Tam Đảo để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân phù hợp với đặc thù khu du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; Sửa đổi một số điều của Nghị quyết 02/2020 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng và định mức trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đội dân phòng trên địa bàn tỉnh; xử lý cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh; quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng và trợ cấp tăng thêm khi được kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cũng đã thông báo khái quát về tình hình phát triển KT- XH 5 tháng đầu năm 2022 của tỉnh, trong đó nhấn mạnh đến những đột phá trong sản xuất công nghiệp, phát triển TM-DV-DL khi thực hiện cơ chế “mở cửa” trong bối cảnh Vĩnh Phúc kiểm soát tốt dịch Covid-19.

Hồng ChiếnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: