Thời Sự

Đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh

Thứ Tư, 25/05/2022

Ngày 25/5, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường (VSMT) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện đề án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Nguyễn Lượng

Đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thực hiện đề án chủ trì hội nghị.

Năm 2021, các sở, ngành, địa phương phải hoàn thành 6 nhiệm vụ BCĐ Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và VSMT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đề ra.

Trong đó, đã hoàn thành 2 nhiệm vụ, gồm điều chỉnh, tăng định mức phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường cho cấp huyện, xã; hướng dẫn quy trình, thủ tục giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

4 nhiệm vụ chưa hoàn thành theo kế hoạch gồm ban hành các quy định cụ thể về công tác quản lý rác thải, trong đó có các nội dung về phân công trách nhiệm quản lý rác thải, hoạt động cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; điều chỉnh mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải phù hợp với tình hình thực tế; cải tạo, nâng cấp nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương lên 150 tấn/ngày, đêm; rà soát, cập nhật vị trí, địa điểm đầu tư xây dựng các công trình xử lý rác thải sinh hoạt vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.

Năm 2022, BCĐ tiếp tục giao các sở, ngành, địa phương thực hiện 14 nhiệm vụ trong đề án. Đến thời điểm hiện tại, các sở, ngành, địa phương đã hoàn thành 4 nhiệm vụ, đó là: Thành lập BCĐ thực hiện Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và VSMT các cấp, xây dựng kế hoạch thực hiện; hướng dẫn việc thanh, quyết toán kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và VSMT; đề xuất UBND tỉnh phương án, hình thức đầu tư đối với khu xử lý rác thải tập trung tại thị trấn Hợp Hòa; xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường.

4 nhiệm vụ đang triển khai, gồm ban hành giá dịch vụ chi phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải; điều chỉnh, bổ sung địa điểm nhà máy xử lý rác thải tập trung và các khu xử lý rác thải tập trung khác tại các huyện, thành phố để đưa vào quy hoạch chung của tỉnh; tổ chức tuyên truyền, thí điểm triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn; xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch và xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc.

6 nhiệm vụ chưa triển khai thực hiện, đó là điều chỉnh, bổ sung mức chi cụ thể cho hoạt động thu gom, vận chuyển xử lý rác thải; cải tạo phục hồi môi trường bãi chôn lấp rác của các huyện, thành phố Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Yên; xây dựng các điểm tập kết, trung chuyển rác thải trên địa bàn các huyện, thành phố Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Yên.

Quy hoạch vị trí địa điểm, giải phóng mặt bằng và phê duyệt chủ đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung tại các địa phương còn lại; phê duyệt kế hoạch điều tiết thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và tổ chức đấu thầu dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải tại các huyện, thành phố Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Yên; phê duyệt giá dịch vụ xử lý rác thải của nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Hợp Hòa.

Hiện nay, tiến độ triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, cải tạo, phục hồi môi trường các bãi chôn lấp rác thải, xây dựng các điểm tập kết trung chuyển rác thải gặp khó khăn do một bộ phận người dân vùng dự án chưa đồng tình, ủng hộ, trong khi đó, việc chỉ đạo triển khai đề án của một số địa phương còn chậm, thiếu quyết liệt.

Đối với hoạt động của nhà máy xử lý rác thải tại thị trấn Hợp Hòa gặp khó khăn do lượng rác chuyển về còn thấp, UBND huyện Tam Dương chưa triển khai đấu thầu hoặc đặt hàng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn quản lý.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án, thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23 của UBND tỉnh về công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở TN&MT rà soát, cập nhật các vị trí, địa điểm đầu tư công trình xử lý rác thải sinh hoạt vào kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí chỉ đạo Sở TN&MT kiểm tra công nghệ xử lý rác thải tại Công ty cổ phần Môi trường công nghệ Việt, phối hợp với Sở Xây dựng tiếp tục hỗ trợ các địa phương về pháp lý trong việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải; Sở Tài chính khẩn trương rà soát, báo cáo đề xuất điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải phù hợp với tình hình thực tế.

Hoàng Sơn


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: