Thời Sự

Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ Bảy, 14/05/2022

LTS: Thực hiện Công văn số 3738 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc gửi đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Thường trực Tỉnh ủy đã gửi tài liệu "Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII". Báo Vĩnh Phúc xin trân trọng giới thiệu toàn văn đề cương.

Xem chi tiết: Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: