Thời Sự

Hội thảo khoa học tư vấn phản biện dự thảo Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ Sáu, 13/05/2022

Ngày 13/5, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo khoa học tư vấn phản biện dự thảo Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Chu Kiều

Dự thảo Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030 gồm 3 phần; trong đó, nội dung quy hoạch tập trung cụ thể vào phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của địa phương; thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn; quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển của tỉnh; phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn; phương án phát triển đô thị, nông thôn, các khu chức năng; phát triển kết cấu hạ tầng; quy hoạch xây dựng vùng huyện, liên huyện...

Với mục đích kế thừa và cụ thể những định hướng của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; đồng thời, phát huy các tiềm năng, lợi thế và giá trị khác biệt của tỉnh, là cơ sở để xây dựng tỉnh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, dự thảo quy hoạch đã đề ra mục tiêu phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, mục tiêu đề ra của ngành Công nghiệp giai đoạn 2021-2025 có tốc độ tăng trưởng đạt 11%/năm và giai đoạn 2025-20230 đạt 15%/năm; hoàn thành hệ thống các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, bảo đảm sự phát triển bền vững và góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế giữa các địa phương và trong tăng trưởng kinh tế của toàn tỉnh.

Ngành Du lịch phấn đấu trở thành một trong các vùng du lịch đặc trưng, trở thành trọng điểm du lịch quốc gia, là điểm đến hấp dẫn, khác biệt, mang tính cạnh tranh cao, trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế tài nguyên du lịch hiện có.

Phấn đấu đến năm 2030, thu hút 150.000 lượt khách quốc tế; 15,6 triệu lượt khách nội địa; doanh thu đạt 479 triệu USD, giải quyết việc làm cho khoảng 25,4 nghìn lao động trực tiếp.

Mục tiêu giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân đạt 1,5-2%/năm; 70% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn; tỷ lệ che phủ rừng duy trì 25%...

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng dự thảo quy hoạch được chuẩn bị công phu, nội dung phong phú, bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và phù hợp với các bộ luật quy hoạch đã được phê duyệt.

Để bổ sung hoàn thiện quy hoạch, một số đại biểu cho rằng, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh trong 2 kế hoạch 5 năm gần đây đều thấp hơn nhiều so với kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh 10 năm qua không ổn định, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, đề nghị trong báo cáo cần chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới và lựa chọn phương án tăng trưởng phù hợp.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng tư duy quy hoạch trong báo cáo chưa được rõ; cách tiếp cận và phương pháp thực hiện quy hoạch mang tính truyền thống, chưa có sự đổi mới, đột phá; nội dung các quy hoạch chưa gắn kết với quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch ngành; quy hoạch cũng chưa làm rõ được những thách thức, tiềm năng, vị thế, vai trò của tỉnh đối với vùng, quốc gia.

Các đại biểu đề nghị cần rà soát lại cách xây dựng kịch bản, giải thích lý do không sử dụng phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của quy hoạch; cụ thể hơn những điểm mạnh, điểm yếu của tỉnh so với các tỉnh, thành lân cận; cụ thể các tiêu chí để đạt các mục tiêu đã đặt ra. Trong đánh giá hiện trạng sử dụng đất, cần đánh giá sâu hơn về tính hợp lý và hiệu quả của việc phân bổ sử dụng đất cho các ngành và lĩnh vực.

Về phương hướng phát triển các ngành kinh tế quan trọng trên địa bàn tỉnh, có đại biểu cho rằng báo cáo quy hoạch đang thiếu và cần bổ sung phương án sắp xếp, tổ chức không gian phát triển các khu, cụm công nghiệp, phát triển du lịch, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, trung tâm thương mại, hội chợ của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, định hướng phát triển các ngành kinh tế quan trọng của tỉnh cũng chưa đề cập đến nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch của tỉnh; chưa rõ định hướng liên kết phối hợp giữa các ngành, lĩnh vực của tỉnh với các ngành, lĩnh vực của thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong khu vực.

Trong giải pháp và nguồn lực thực hiện, một số đại biểu đề nghị đơn vị tư vấn cần làm rõ nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực cho từng thời kỳ 2021-2025 và 2026-2030 về số lượng cũng như chất lượng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho từng giai đoạn để đáp ứng theo nhu cầu phát triển…

Hội đồng tư vấn đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu và thành viên Hội đồng tư vấn phản biện, sớm bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo quy hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt.

Phùng HảiTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: