Thời Sự

Nhân lực - Chìa khóa chuyển đổi số thành công

Thứ Sáu, 13/05/2022

Nhằm kịp thời nắm bắt những cơ hội mang lại từ quá trình chuyển đổi số (CĐS), tạo đà để kinh tế - xã hội của tỉnh có sự bứt phá, UBND tỉnh đã xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp chiến lược nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số, phát triển nguồn nhân lực đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cho xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Trà Hương

Hướng tới mục tiêu CĐS sâu rộng, toàn diện, cùng với đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, triển khai các giải pháp kỹ thuật tiên tiến thì việc tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực CĐS được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Hiện nay, đa số các sở, ban, ngành, huyện, thành phố của tỉnh đã có lãnh đạo phụ trách ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của cơ quan và bố trí tối thiểu 1 cán bộ phụ trách kỹ thuật về CNTT có trình độ chuyên môn, cơ bản đáp ứng trong việc tham mưu, vận hành hệ thống CNTT tại đơn vị.

Hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp đào tạo kiến thức cơ bản về an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh và tổ chức đào tạo kiến thức nâng cao về an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ là quản trị mạng của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trình độ ứng dụng CNTT của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị không ngừng được tăng cường.

CĐS trên cả ba trụ cột (chính quyền số, kinh tế số và xã hội số) đòi hỏi lực lượng nhân lực rất lớn, có chuyên môn sâu về công nghệ số và kỹ năng số. Dù đã được quan tâm, nhưng thực tế cho thấy, nhân lực số vẫn đang là “nút thắt” trong quá trình CĐS của tỉnh hiện nay.

Số lượng cán bộ tại Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh (đơn vị quản lý, vận hành hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh) còn ít, chưa đáp ứng với khối lượng công việc rất lớn và ngày càng phức tạp theo chức năng, nhiệm vụ công việc được giao.

Mức độ quan tâm và quyết tâm ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành, cũng như trình độ và kỹ năng ứng dụng CNTT của một số lãnh đạo cơ quan, đơn vị còn nhiều bất cập; dẫn đến việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành tại tỉnh nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn.

Mặc dù tỉnh đã có các chính sách phát triển nguồn nhân lực CNTT nhưng lực lượng vẫn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; cán bộ phụ trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị còn kiêm nhiệm các công việc khác nên ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ trong tham mưu, vận hành hạ tầng, ứng dụng CNTT của đơn vị...

Trước thực trạng đó, ngày 20/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch về nâng cao nhận thức, đào tạo, tập huấn, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực CĐS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Cùng với các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch đề ra các nhóm giải pháp phổ cập kỹ năng và nâng cao nhận thức về CĐS đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu hằng năm có 100% cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cán bộ Ban quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về CĐS, kỹ năng số; 100% cán bộ chuyên trách về CĐS, CNTT tại các cơ quan, đơn vị được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về công nghệ số và được đánh giá trực tuyến kết quả qua Hệ thống đánh giá, sát hạch chuẩn kỹ năng quốc gia.

Từng bước hình thành đội ngũ chuyên gia CĐS trong các ngành, lĩnh vực, địa phương để trở thành lực lượng nòng cốt dẫn dắt, tổ chức và lan tỏa CĐS trong toàn tỉnh.

Người dân được cung cấp thông tin, tiếp cận kiến thức, kỹ năng số để cùng tham gia vào quá trình CĐS, mở ra cơ hội tiếp cận các dịch vụ số một cách bình đẳng, giúp xây dựng xã hội số một cách bao trùm, toàn diện; 80% người dân trong độ tuổi lao động biết và có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác...

Để đạt được các mục tiêu đề ra, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức các lớp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CĐS cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cán bộ làm công tác tham mưu CĐS trong các cơ quan, đơn vị.

Tổ chức các lớp đào tạo an toàn thông tin phục vụ CĐS cho cán bộ phụ trách kỹ thuật liên quan đến CĐS tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về CĐS cho đội ngũ cán bộ, công chức, giáo viên các bộ môn liên quan đến tin học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ, kỹ thuật; cử cán bộ đi đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực công nghệ ảo hóa, điện toán đám mây, điều tra an toàn thông tin, bảo mật thông tin, quản lý và vận hành Data Center (trung tâm dữ liệu).

Phát triển kỹ năng số cho người dân thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ số, trọng tâm là dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại…

Con người là chủ thể, trung tâm của quá trình CĐS và phát triển nguồn nhân lực số chính là chìa khóa để CĐS thành công. Những giải pháp đồng bộ trong công tác đào tạo, tập huấn, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số đã và đang được tích cực triển khai sẽ đóng vai trò then chốt để tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả, thành tựu mới trong quá trình CĐS, tạo đà để kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển bứt phá.

Lê MơTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: