Thời Sự

Vĩnh Phúc đứng đầu cả nước về chỉ số thủ tục hành chính công cấp tỉnh

Thứ Sáu, 13/05/2022

Theo báo cáo kết quả Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2021 do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (VFF-CRT) và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam công bố mới đây, Vĩnh Phúc được 42,81 điểm, đứng thứ 23 trong cả nước, thuộc nhóm có điểm số trung bình cao.

Trong 8 chỉ số nội dung về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2021, Vĩnh Phúc có 3 chỉ số đạt cao, đó là thủ tục hành chính công ở cấp tỉnh đạt 7,77 điểm, đứng thứ 1/63 tỉnh, thành phố; cung ứng dịch vụ công cấp tỉnh đạt 8,11 điểm, đứng thứ 7/63 tỉnh, thành phố; quản trị điện tử cấp tỉnh, đạt 3,34 điểm, đứng thứ 5/63 tỉnh thành phố.

Báo cáo PAPI năm 2021 được xây dựng trên cơ sở điều tra khảo sát 15.833 người dân, được chọn ngẫu nhiên đại diện cho các nhóm nhân khẩu đa dạng tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Về nội dung, báo cáo PAPI 2021 tập trung đánh giá xu thế thay đổi về hiệu quả quản trị và hành chính công ở cấp quốc gia và cấp tỉnh, thông qua phân tích 8 chỉ số nội dung, 28 nội dung thành phần, hơn 500 câu hỏi về nhiều vấn đề chính sách của Việt Nam, trong số 8 chỉ số lĩnh vực nội dung gồm tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử.

Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: