Thời Sự

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nghe báo cáo bổ sung một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chính sách tài khóa, tiền tệ và giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Năm, 12/05/2022

Ngày 12/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nghe một số sở, ngành báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, 4 tháng đầu năm 2022; một số chế độ, chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và xem xét, quyết định việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42 và tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự có lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Khánh Linh

Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kết quả thực hiện 4 tháng đầu năm 2022 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 43 ngày 11-1-2022 của Quốc hội do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày cho biết:

Thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 33.077,2 tỷ đồng, tăng 7,8% so dự toán và tăng 1,5% so với năm 2020; tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn năm 2021 đạt 96.344 tỷ đồng, tăng 4,86%; tổng dư nợ cho vay năm 2021 đạt 102.040 tỷ đồng tăng 15,88% so với cuối năm 2020.

Năm 2021 toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 18.986 lao động, đạt 111,7% so kế hoạch. 4 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,89% so cùng kỳ năm trước, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tổng thu ngân sách 4 tháng đầu năm ước đạt 14.494 tỷ đồng, đạt 45,4% dự toán, tăng 1,4% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa ước đạt 12.251,6 tỷ đồng, bằng 44,9% so dự toán và bằng 97,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Thực hiện Nghị quyết số 43 của Quốc hội, Nghị quyết số 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 28, giao 8 nhóm nhiệm vụ chung và các nhiệm vụ cụ thể cho 16 sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng, chống dịch bệnh; thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tiếp tục cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đặc biệt, hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tỉnh đã miễn giảm thuế, lệ phí; hỗ trợ về lãi suất cho vay từ ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng chính sách xã hội .

Đồng thời triển khai chính sách tín dụng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cho vay mới với lãi suất ưu đãi đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 lũy kế từ ngày 23/1/2020 được 28.748 khách hàng với dư nợ đạt 31.671 tỷ đồng.

Hạ lãi suất cho 27.636 khách hàng với tổng số tiền lãi thực đã hạ là 140 tỷ đồng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 266 khách hàng, dư nợ đạt 389 tỷ đồng; miễn, giảm lãi vay tính từ ngày 13/3/2020 cho 1.685 khách hàng, số tiền lãi được miễn, giảm đạt 42 tỷ đồng, trong đó 103 doanh nghiệp với số tiền được miễn, giảm lãi là 9,2 tỷ đồng và 1.582 khách hàng cá nhân, hộ gia đình kinh doanh cá thể được miễn, giảm lãi 32,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, việc triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ được Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thực hiện giải ngân số tiền 3.859,73 triệu đồng đối với 11 lượt người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho 1.456 lao động; 14 lượt người sử dụng lao động vay vốn trả lương phục hồi sản xuất, số tiền đạt 3.355,3 triệu đồng.

Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, UBND tỉnh thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ở cấp tỉnh và chỉ đạo thành lập các tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn cấp huyện; phân công các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công của các dự án trọng điểm; yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch cụ thể và cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn năm 2022; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và đơn vị đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, nghiệm thu thanh toán khối lượng, rà soát và điều chỉnh kế hoạch vốn linh hoạt; chỉ đạo xử lý nghiêm các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công...

Lũy kế thanh toán kế hoạch đầu tư công đến ngày 4/5/2022 đạt 1.467,967 tỷ đồng, đạt 21,2% kế hoạch vốn do Trung ương giao và bằng 19,5% kế hoạch vốn do địa phương giao.

Tại hội nghị, các đại biểu kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Bộ, ngành Trung ương sớm có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách thuộc Nghị quyết số 11 của Chính phủ, nhất là các chính sách miễn, giảm thuế, chính sách về lãi suất… để các địa phương có căn cứ triển khai.

Xem xét, kéo dài chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116 và Quyết định số 38 của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2022 để giảm bớt khó khăn cho người lao động, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh.

Mở rộng thêm hỗ trợ những đối tượng trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, như người lao động trong cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, đơn vị vận chuyển du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, cơ sở kinh doanh karaoke…

Đồng thời hướng dẫn các cơ quan chuyên môn tại các địa phương tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính để các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu và mong muốn các đại biểu tiếp tục rà soát, bổ sung các ý kiến có liên quan tới các nội dung của hội nghị, chuyển tới Đoàn Đại biểu Quốc hội để có ý kiến với các bộ, ngành trong kỳ họp tới đây.

Thiệu VũTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: