Thời Sự

Phúc Yên thực hiện chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh

Thứ Hai, 25/04/2022

Với quyết tâm xây dựng đô thị thông minh, tăng hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp, thành phố Phúc Yên đã và đang tập trung đầu tư, triển khai chương trình chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Phúc Yên ứng dụng CNTT trong công tác rà soát, phân loại để tiến hành xử lý, thu hồi nợ đọng. Ảnh: Trường Khanh

Để thúc đẩy chuyển đổi số, thành phố Phúc Yên đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và xây dựng lộ trình thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị để triển khai bảo đảm kịp thời, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Thành phố tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân về mục đích, ý nghĩa của chuyển đổi số; tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin theo hướng đồng bộ, hiện đại, kết nối liên thông.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các xã, phường, việc thực hiện chuyển đổi số, hướng đến xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Phúc Yên đã đạt được những kết quả tích cực.

Đến nay, chương trình xây dựng chính quyền điện tử được triển khai đồng bộ và có chất lượng với 100% cán bộ, công chức từ thành phố đến các phường, xã có tài khoản và sử dụng thư điện tử công vụ làm việc trên môi trường mạng; 100% các chức danh trong hệ thống chính trị thực hiện ký số, sử dụng chứng thư số để giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả ở mọi lúc, mọi nơi.

Tỷ lệ văn bản ký số của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, phường đạt hơn 96%. Các văn bản, tài liệu cơ bản được thực hiện trên mạng điện tử, đảm bảo thông tin được trao đổi kịp thời, thuận lợi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" được duy trì. Năm 2021, thành phố Phúc Yên tiếp nhận gần 13.000 hồ sơ. Trong đó, bộ phận "Một cửa" thành phố tiếp nhận gần 1.000 hồ sơ; bộ phận "Một cửa" các xã, phường tiếp nhận gần 11.000 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt trên 95%.

Nền kinh tế số của thành phố được hình thành và có sự chuyển biến tích cực, với hàng trăm doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh.

100% các siêu thị, trung tâm thương mại có thiết bị thanh toán không dùng tiền mặt; nhiều doanh nghiệp thực hiện đặt hàng hoặc nhận đơn hàng thông qua các ứng dụng thương mại điện tử.

Hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn thành phố tương đối hoàn chỉnh, hệ thống mạng cáp quang đã phủ khắp, cung cấp đầy đủ dịch vụ internet và đường truyền số liệu có băng rộng với 3 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lớn gồm Viettel, VNPT và FPT. Thành phố có trên 70% dân số sử dụng internet, các thiết bị thông minh cũng được sử dụng rộng rãi.

Hiện, thành phố đang nâng cấp hệ thống trang thiết bị họp trực tuyến của các cơ quan nhà nước; nghiên cứu triển khai mô hình phòng họp thông minh hướng đến mục tiêu họp không tập trung và không giấy tờ; đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tiến tới xây dựng Trung tâm điều hành thông minh để tiện theo dõi, quản lý, điều hành.

Theo kết quả rà soát mới đây cho thấy, trên địa bàn thành phố đã được lắp đặt 241 camera an ninh, đảm bảo chia sẻ được dữ liệu với các ngành, lĩnh vực và các hệ thống khác của đô thị thông minh...

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thành phố Phúc Yên tiếp tục bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh về chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh để thực hiện kịp thời, đúng tiến độ; làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác chuyển đổi số tại các đơn vị, địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay tại cơ sở; đảm bảo công tác an ninh mạng.

Nâng cao công tác quản lý, giao dịch công vụ, các phần mềm; tăng cường tư vấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến giao dịch mức độ 3 và 4 cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, ưu tiên nguồn vốn để phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số gắn với đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng; thu hút đầu tư phát triển đô thị thông minh; khai thác, sử dụng hiệu quả nền tảng số trong quản lý, điều hành gắn với triển khai các chương trình chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực; đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án, dự án phát triển chính quyền điện tử...

Thanh HuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: