Thời Sự

Công tác tuyên giáo góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Ba, 05/04/2022

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Xuyên đã triển khai nhiều giải pháp tích cực. Trong đó, chú trọng công tác tham mưu cho cấp ủy và hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các quan điểm sai trái, thù địch.

Cán bộ Ban Tuyên giáo huyện Bình Xuyên phát huy vai trò xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Ảnh: Dương Hà

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Xuyên Ngô Quốc Thể cho biết: Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, nổi cộm trong xã hội.

Từ đó, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực hiện hiệu quả trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ban Tuyên giáo tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp huyện; tích cực tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, đại hội Đảng bộ huyện; thường xuyên tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã góp phần lan tỏa những tấm gương học Bác, kịp thời khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác.

Tại các hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, những vấn đề nóng, nổi cộm, phức tạp dư luận quan tâm được định hướng thông tin kịp thời, làm tốt công tác phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Các báo cáo viên tuyên giáo tăng cường định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có lập trường tư tưởng vững vàng, không dao động trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Ban Tuyên giáo tham mưu xây dựng và duy trì hoạt động của trang facebook của BCĐ 35 huyện, kết nối hệ thống mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội các địa phương, đơn vị nhằm tăng cường công tác phối hợp trong chỉ đạo, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội.

Đồng thời, tổ chức cho thành viên BCĐ, đội ngũ cộng tác viên viết, đăng tải, chia sẻ, tương tác, bình luận trên mạng xã hội nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc.

Từ năm 2020, khi dịch Covid-19 xuất hiện trên địa bàn, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch; phản bác các thông tin sai lệch về dịch Covid-19 và chương trình tiêm vắc xin phòng dịch, không để các thế lực thù địch lợi dụng tung tin sai sự thật, tạo tâm lý hoang mang cho người dân trên địa bàn; tăng cường lan tỏa, chia sẻ những thông tin tích cực về tình hình dịch bệnh, sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền tỉnh và huyện trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức chính trị, cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch.

Điển hình là làm rõ các thông tin không chính xác về công tác dồn điền, đổi thửa ở thôn Can Bi 1, Can Bi 2, xã Phú Xuân; các dự án Khu đô thị phía Bắc hồ Sáu Vó, dự án cảng cạn Logistics, dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City…

Từ đó, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các đối tượng phản động, lợi dụng các điểm có tranh chấp để khiếu kiện, gây rối, làm mất an ninh trật tự, lợi dụng tôn giáo và các đối tượng bất mãn để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Xuyên tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy tăng cường giáo dục lý luận chính trị, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên và mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội; linh hoạt, chủ động nắm bắt thông tin dư luận xã hội ở mọi lĩnh vực để tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tích cực tham mưu cho cấp ủy kịp thời ban hành các chỉ đạo về công tác tư tưởng, đấu tranh phòng ngừa, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, từ đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Phương LoanTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: