Thời Sự

Đảm bảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số

Thứ Sáu, 21/01/2022

Trước tình hình các mối đe dọa về an ninh thông tin ngày càng gia tăng, Vĩnh Phúc xác định việc đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) mạng trong hoạt động cơ quan Nhà nước là một nhiệm vụ quan trọng, yếu tố then chốt, tạo nền tảng bảo vệ vững chắc trong tiến trình xây dựng, phát triển chính quyền số, chuyển đổi số của tỉnh.

Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh được đầu tư tương đối đồng bộ về công nghệ, góp phần đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Ảnh: Nguyễn Lượng

Hướng tới phục vụ mục tiêu chuyển đổi số, những năm qua, tỉnh không chỉ tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật mà còn còn chú trọng công tác đảm bảo ATTT mạng trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh được đầu tư tương đối đồng bộ về công nghệ, quản lý tập trung, trang bị hệ thống bảo mật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin (ANTT) trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, bảo đảm điều kiện vận hành các ứng dụng và cơ sở dữ liệu của tỉnh như thiết bị tường lửa, phòng chống Virus; hệ thống máy chủ quản lý hệ thống và hệ thống máy chủ ứng dụng; hệ thống sao lưu, dự phòng dữ liệu; hệ thống an ninh và giám sát; hệ thống báo và chữa cháy tự động; hệ thống quản trị tập trung, giám sát môi trường; hệ thống lưu điện; hệ thống điều hòa chính xác.

Tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn dữ liệu, liên kết, tích hợp kỹ thuật, vận hành, bảo mật cho các ứng dụng và cơ sở dữ liệu của tỉnh, ngành với hệ thống thiết bị, phần mềm bảo mật, an toàn, an ninh thông tin đồng bộ, hiện đại.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức 14 lớp đào tạo kiến thức cơ bản về an toàn, ANTT cho gần 500 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; đào tạo kiến thức nâng cao về an toàn, ANTT cho 30 cán bộ là quản trị mạng của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, thường xuyên tổ chức diễn tập bảo đảm ATTT các cơ quan Nhà nước nhằm tăng cường giải pháp phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin của tỉnh và nâng cao năng lực tổ chức, kỹ năng phối hợp, phân tích, xử lý sự cố ATTT mạng của cán bộ quản lý, vận hành các hệ thống thông tin của tỉnh.

Nhờ chú trọng, quan tâm đáp ứng tốt các yêu cầu công tác đảm bảo ATTT mạng trong hoạt động cơ quan Nhà nước, đến nay, hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị chưa bị tấn công thay đổi giao diện trang chủ hay bị cài đặt mã độc nào, gây lộ, lọt thông tin.

Đã có 24 sở, ngành, 9/9 huyện, thành phố được trang bị các trang thiết bị bảo đảm an toàn, an ninh mạng, cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc theo mô hình quản lý tập trung cho hơn 4.000 máy chủ, máy trạm và thiết bị đầu cuối tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện nhằm nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại.

Phần mềm có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu mã độc về Bộ TT&TT. Hiện nay, có 6 hệ thống thông tin được UBND tỉnh phê duyệt cấp độ an toàn cấp độ 3, gồm Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin tại Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh Vĩnh Phúc; Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử của tỉnh và các Cổng thông tin điện tử thành phần của các Sở, ngành, địa phương; Hệ thống Một cửa điện tử; Hệ thống Thư điện tử công vụ; Cơ sở hạ tầng hệ thống mạng và dịch vụ hệ thống.

Phương án bảo đảm ATTT trong thiết kế và vận hành hệ thống thông tin phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Ngoài ra, có 42 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các sở, ngành đạt cấp độ ATTT mở cấp độ 1,2 được cài đặt, vận hành, lưu trữ và quản lý tập trung, bảo đảm ATTT mạng tại Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh.

Tuy nhiên, trong thời kỳ công nghệ 4.0, tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi, gia tăng tỉ lệ thuận với sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào đời sống, xã hội.

Trong khi đó, Trung tâm Dữ liệu của tỉnh hiện vẫn chưa triển khai mô hình điện toán đám mây, chưa triển khai đầy đủ thành phần Hệ thống Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC).

Nhằm đảm bảo ATTT mạng trong hoạt động cơ quan Nhà nước, hướng tới xây dựng, phát triển chính quyền số, thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cơ bản về ATTT cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức Nhà nước và người dùng Internet trên địa bàn.

Rà soát, kiểm tra, đánh giá, thẩm định và tổ chức thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh theo cấp độ; triển khai xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC); kết nối và chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Cục An toàn thông tin).

Nâng cao năng lực giám sát ATTT mạng trên địa bàn tỉnh để tăng cường khả năng phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời, chính xác về các sự kiện, sự cố, dấu hiệu, hành vi, mã độc xâm hại, nguy cơ, điểm yếu, lỗ hổng có khả năng gây mất ATTT mạng đối với các hệ thống dịch vụ CNTT phục vụ chính quyền điện tử của tỉnh.

Xây dựng và triển khai kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm hoạt động liên tục của cơ quan, tổ chức; sẵn sàng khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất ATTT mạng.

Xác định con người là yếu tố then chốt, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đảm bảo ATTT mạng trong hoạt động cơ quan Nhà nước, tỉnh sẽ tập trung rà soát, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật kiến thức về quản trị hệ thống, ATTT... cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT làm việc tại các đơn vị, địa phương.

Cử cán bộ có năng lực tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu phù hợp với chuẩn trong nước và quốc tế về quản trị mạng, an toàn, bảo mật thông tin; duy trì các chương trình diễn tập, tập huấn bảo đảm ATTT mạng với các phương án, kịch bản phù hợp thực tế cho cán bộ chuyên trách, phụ trách về ATTT của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Phùng HảiTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: