Thời Sự

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ Hai, 17/01/2022

Sáng 17/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc” cho các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh; Trà Hương

 

Năm 2021, Ngành Tuyên giáo trong tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và BCH Đảng bộ tỉnh, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác tuyên giáo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy bằng nhiều hình thức phù hợp như trực tiếp, trực tuyến hoặc có văn bản yêu cầu các đơn vị cơ sở tự tổ chức quán triệt.

Công tác tuyên truyền được thực hiện đồng bộ, kịp thời, có chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là: Tuyên truyền thành công Đại hội XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các chỉ thị, nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước, nhất là tuyên truyền thành tựu kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh...

Kịp thời tham mưu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thông qua việc chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh nghiên cứu, xây dựng, đề xuất với BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động số 10 về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tham mưu với Ban Chỉ đạo 35 tỉnh ban hành Chương trình số 07 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Thông tri số 02 về lãnh đạo thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm theo Quyết định số 238 của Ban Bí thư T.Ư Đảng; Kế hoạch số 12 về triển khai Kết luận số 76 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 BCH T.Ư Đảng (khoá XI) về “xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Kế hoạch số 51 về thực hiện hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, biên giới quốc gia; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh được quan tâm, tập trung vào các sự kiện lớn, các địa bàn nhạy cảm, xử lý kịp thời những bức xúc về tư tưởng mới nảy sinh ngay tại cơ sở. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, khoa giáo… được chú trọng quan tâm, tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa phương, thời điểm và thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đánh giá cao những kết quả tích cực mà Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tuyên giáo toàn tỉnh đã đạt được trong công tác tuyên giáo năm 2021; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần kịp thời khắc phục trong thời gian tới.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bùi Huy Vĩnh tặng Giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021. Ảnh: Trà Hương

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các địa phương, đơn vị bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo và các mục tiêu, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao trong năm 2022; tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Chủ động tham mưu, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh “điểm nóng”.

Nắm chắc tình hình chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn để tổ chức đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của BCĐ 35 các cấp...

Ngành Tuyên giáo các cấp tập trung nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa; đề xuất các chủ trương, giải pháp hiệu quả để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, phục hồi và phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ANCT, TTATXH...

Làm tốt và tạo bước đột phá trong công tác tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận, trong đó, xác định tổng kết thực tiễn, phân tích, đánh giá khái quát kinh nghiệm thực tiễn để rút ra cái hay, cái phù hợp để bổ sung vào cơ chế, chính sách, bổ sung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo...

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh giao nhiệm vụ cho đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo, trong năm 2022 chỉ đạo thực hiện tốt 3 nhiệm vụ: Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Chỉ đạo xây dựng mô hình điểm của tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương...

Tại hội nghị, 4 đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã được trao tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức ra mắt giao diện mới của Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tại địa chỉ: http://vinhphuc.dcs.vn.

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: