Thời Sự

Huyện Vĩnh Tường triển khai công tác văn hóa- thông tin năm 2022

Thứ Sáu, 14/01/2022

Chiều 14/1, UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thông tin (VH-TT) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL Kim Ngoan Văn Quýnh trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vũ Di

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, nên các lĩnh vực VH-XH đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân từng bước được nâng lên.

Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về VH-TT đều đạt và vượt so kế hoạch đề ra. Trong đó, công tác bảo tồn di sản văn hóa Vĩnh Tường đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng.

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực VT&TT tiếp tục được thực hiện có hiệu lực, hiệu quả. Công tác tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích được siết chặt. Các thiết chế văn hóa (như trung tâm VH-TT cấp xã và nhà văn hóa cấp thôn) còn thiếu về diện tích đều được quy hoạch đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Xây dựng và tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của huyện và của cấp trên. Đến nay có 7 trung tâm VH-TT cấp xã, 64 nhà văn hóa (NVH) cấp thôn được hỗ trợ theo Nghị quyết 04 của HĐND tỉnh với tổng kinh phí hơn 11,6 tỷ đồng.

Năm 2022, để thực hiện tốt công tác VH-TT, UBND huyện Vĩnh Tường đã đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, giao nhiệm vụ cho từng cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tốt Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển VH-TT, giai đoạn 2021-2025; tập trung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội, mừng thọ đảm bảo theo đúng chỉ đạo của tỉnh, của huyện trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đầu tư xây dựng mới 8 nhà văn hóa do diện tích không đạt so quy định hoặc tận dụng công trình khác; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực VH, TT, TT, du lịch và gia đình.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức tự nguyện, tự giác của các tổ chức, gia đình trong việc xây dựng, giữ vững và phát huy danh hiệu văn hóa “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Đơn vị văn hóa".

tiếp tục siết chặt công tác quản lý, bảo quản các di tích và cổ vật, chống xuống cấp các di tích lịch sử văn hóa; làm tốt công tác xã hội hóa trong việc đầu tư tu bổ, tôn tạo, phục hồi, xây dựng những di tích lịch sử văn hóa còn nền móng hoặc đang xuống cấp; từng bước khôi phục, bổ sung, sưu tầm những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng hệ thống tuyên truyền, cổ động trực quan kiên cố.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật để duy trì tốt hoạt động của Đài truyền thanh, Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện và Đài truyền thanh cơ sở. Tổ chức chuỗi các sự kiện Kỷ niệm 200 năm Phủ Vĩnh Tường (1822-2022) đảm bảo tiết kiệm, trang trọng, ý nghĩa, xứng tầm.

Với thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", giai đoạn 2000-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vũ Di đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, thôn Phúc Lập Trong, xã Tam Phúc được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thượng Trưng có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đã được Bộ VH,TT&DL tặng Bằng khen.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác VH-TT năm 2021, trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 5 năm (2017-2021), trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021, đạt danh hiệu "Cơ quan văn hóa" 5 năm liên tục từ 2017-2021, ... đã được Sở VH,TT&DL và UBND huyện Vĩnh Tường khen thưởng.

Tin, ảnh: Mai AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: