Thời Sự

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII thành công tốt đẹp (trực tiếp)

Thứ Tư, 15/12/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu bế mạc kỳ họp
10 giờ 50 phút: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu bế mạc kỳ họp. Đồng chí nhấn mạnh: Sau 2,5 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Khái quát lại những nội dung quan trọng của kỳ họp cũng như những thành tựu tỉnh đã đạt trong năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Việc xác định các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là động lực cho những năm tiếp theo. Vì vậy đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt 9 nhiệm vụ.

“Sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh báo cáo cử tri về kết quả của kỳ họp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, động viên Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay. Đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết HĐND tỉnh; các kiến nghị sau giám sát, lời hứa chất vấn tại kỳ họp. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh”-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh.

.

Nhân dịp này, HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhất trí, đồng sức, đồng lòng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các cơ chế chính sách của tỉnh; nêu cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh Covid 19, hăng hái thi đua, tích cực đổi mới sáng tạo, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo.


 

 

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết của kỳ họp
10 giờ 30 phút: Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

 


 

 

 

10 giờ 15 phút: Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Quang Nguyên đánh giá cao ý kiến thảo luận của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh: Bên cạnh khẳng định những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan nghiên cứu để chỉ đạo xem xét, giải quyết và thực hiện ngay sau kỳ họp này. Tiếp đó, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Pham Quang Nguyên đã điều hành việc thông qua các nghị quyết cảu kỳ họp.


 

 

 

Đại biểu Hoàng Nam Chung thảo luận
Đại biểu Hoàng Nam Chung (tổ Phúc Yên) thảo luận về dự thảo Nghị quyết về chế độ chính sách cho dân quân tự vệ.

 


 

 

 

Đại biểu Trần Thị Thanh Tâm thảo luận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại biểu Trần Thị Thanh Tâm (tổ Bình Xuyên) thảo luận về các dự thảo nghị quyết về tài chính ngân sách, đầu tư công…


 

 

 

Đại biểu Phùng Đắc Chiến thảo luận
Đại biểu Phùng Đắc Chiến (tổ Sông Lô) đề nghị làm rõ một số nội dung trong dự thảo nghị quyết về hỗ trợ đối với Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, nghị quyết về hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp

 


 

 

Đại biểu Nguyễn Phương Nam thảo luận
Đại biểu Nguyễn Phương Nam (tổ Vĩnh Tường) cho rằng việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về điều dưỡng người có công rất kịp thời. Đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện ngay sau khi nghị quyết được ban hành.

 


 

 

 

 

Đại biểu Nguyễn Thành Chung thảo luận
Đại biểu Nguyễn Thành Chung (tổ Tam Đảo) đánh giá cao sự đổi mới và kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong năm 2021 đồng thời đề xuất HĐND tỉnh một số nội dung để nâng chất lượng hoạt động của các tổ đại biểu.

 


 

Đại biểu Nguyễn Thị Minh Hiên thảo luận
Đại biểu Nguyễn Thị Minh Hiên (tổ Lập Thạch) cho biết, quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), một số địa phương miền núi gặp khó khăn về nguồn lực. Đại biểu đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các xã nhằm hoàn thành tiêu chí NTM nâng cao để các huyện còn lại được công nhận huyện NTM. Đại biểu cũng đề nghị quan tâm đến vấn đề nước sạch nông thôn, bảo vệ môi trường ở các cụm công nghiệp…

 


 

Đại biểu Nguyễn Xuân Phương thảo luận
Đại biểu Nguyễn Xuân Phương ( tổ Tam Dương) phân tích và đề xuất một số giải pháp để đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

 


 

Đại biểu Nguyễn Phú Sơn thảo luận
Đồng tình cao với các báo cáo, tờ trình, đại biểu Nguyễn Phú Sơn (tổ Yên Lạc) nhấn mạnh đến kết quả thực hiện “mục tiêu kép” của tỉnh trong năm 2021. Đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng đối ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

 


 

 

Đại biểu Kiều Xuân Thọ thảo luận
Đại biểu Kiều Xuân Thọ (tổ Yên Lạc) đồng tình với báo cáo kết quả kinh tế-xã hội năm 2021 và cho rằng, cần có kịch bản cụ thể cho tăng trưởng kinh tế năm 2022. Đại biểu cũng phân tích và đề xuất một số giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2022.

 


 

 

Đại biểu Nguyễn Văn Độ thảo luận
Đại biểu Nguyễn Văn Độ (tổ Bình Xuyên) đánh giá cụ thể tình hình đầu tư công và đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

 


 

 

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Nhung thảo luận
Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Nhung (tổ Lập Thạch) đồng tình với báo cáo kết quả phát triển kinh tế-xã hội, đề nghị đánh giá cụ thể hơn về lĩnh vực du lịch; đồng thời đề xuất một số giải pháp để phát triển lĩnh vực này như liên kết các ngành khác để phát triển du lịch; đẩy mạnh truyền thông, liên kết mở các tour du lịch đến Vĩnh Phúc… UBND tỉnh chỉ đạo các ngành tham mưu trình Tỉnh ủy ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết 01.

 


 

 

 

Đại biểu Lê Bá Linh thảo luận
Nhấn mạnh việc hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp là cần thiết, đại biểu Lê Bá Linh (tổ Tam Dương) cho rằng nghị quyết về hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp của tỉnh sẽ đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra.

 


 

 

 

Đại biểu Phan Tiến Dũng thảo luận
Đồng tình, nhất trí cao với các báo cáo, tờ trình, đại biểu Phan Tiến Dũng ( tổ Phúc Yên) đề xuất các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

 


 

Đại biểu Lương Văn Long thảo luận
Đại biểu Lương Văn Long (tổ Vĩnh Yên) nhấn mạnh, 2021 là năm đặc biệt, kết quả đạt được cũng đặc biệt. Phân tích nguyên nhân đạt được, đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2022.

 


 

 

Đại biểu Bùi Hồng Đô thảo luận
Thống nhất với các báo cáo, tờ trình, nhất trí với báo cáo kinh tế-xã hội năm 2021, phương hướng năm 2022, đại biểu Bùi Hồng Đô (tổ Vĩnh Tường) đề xuất một số giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

 


 

 

Đại biểu Bùi Hữu Hưng thảo luận
Đại biểu Bùi Hữu Hưng (tổ Vĩnh Tường) đồng tình với các báo cáo, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục bảo vệ thành quả chống dịch, sớm cấp kinh phí cho tổ phòng chống Covid cộng đồng; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri.

 


 

 

Đại biểu Lê Đăng Tâm thảo luận
Nhấn mạnh đến những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2020, đại biểu Lê Đăng Tâm (tổ Sông Lô) cho rằng những công trình lớn đang đầu tư xây dựng tạo điểm nhấn cho đô thị của tỉnh, tạo đà phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Đại biểu cũng đề nghị tỉnh bố trí kinh phí để đầu tư lò đốt rác, cùng với cải tạo các thủy vực để bảo vệ môi trường; đẩy mạnh thu hút đầu tư…

 


 

 

Đại biểu Nguyễn Thanh Quang phát biểu thảo luận
Mở đầu phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thanh Quang (tổ Tam Dương) đánh giá cao kết quả thực hiện “mục tiêu kép” của tỉnh. Đại biểu cũng nhấn mạnh đến vai trò của HĐND tỉnh trong việc ban hành các nghị quyết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của của tỉnh, nhất là phát triển kinh tế-xã hội và phòng, chống dịch. Đại biểu đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch

 


 

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Quang Nguyên điều hành phiên thảo luận tại hội trường

 

Sáng nay (15/12) kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII bước sang ngày làm việc thứ 3. Theo chương trình làm việc, các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại hội trường, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

 
TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: