Thời Sự

Vĩnh Tường quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và xử lý vi phạm Luật Đất đai

Thứ Năm, 14/10/2021

Sáng 14/10, UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và công tác xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường Lê Nguyễn Thành Trung phát biểu kết luận hội nghị, giao nhiệm vụ cho các ngành, đơn vị.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện trong quản lý đầu tư công, UBND huyện Vĩnh Tường đã ban hành nhiều văn bản triển khai các quy định mới cũng như quán triệt việc thực hiện một số nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn.

Tính đến 30/9/2021, huyện Vĩnh Tường đã giải ngân hơn 700 tỷ đồng, đạt hơn 54% số vốn được giao, trong đó: Cấp huyện giải ngân hơn 300 tỷ đồng, đạt hơn 44,6% số vốn được giao; cấp xã giải ngân đạt hơn 400 tỷ đồng, đạt gần 65% số vốn được giao.

Cơ bản UBND các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 bám sát với quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn, kịp thời trình HĐND cùng cấp ban hành các nghị quyết để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Một số địa phương giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao như Kim Xá, Đại Đồng, Cao Đại, Thượng Trưng, Vĩnh Sơn, Bình Dương, Vân Xuân, Tân Phú, Tuân Chính, thị trấn Vĩnh Tường, Vĩnh Thịnh, Phú Đa...

10 tháng năm 2021, trên địa bàn huyện có 119 trường hợp vi phạm Luật Đất đai mới phát sinh tại 21 xã, thị trấn; đã xử lý được 94 trường hợp, còn 25 trường hợp chưa xử lý dứt điểm tại 4 xã, thị trấn: Thổ Tang, Tứ Trưng, Thượng Trưng, Vĩnh Thịnh.

Toàn huyện xử lý được 588 trường hợp vi phạm tồn tại trong quản lý, sử dụng đất đai theo Kế hoạch 54 của UBND tỉnh, đạt hơn 71% chỉ tiêu UBND tỉnh giao năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá rõ những tồn tại, nguyên nhân, đề ra các giải pháp hữu hiệu để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2021; kiên quyết xử lý dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm Luật Đất đai, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường Lê Nguyễn Thành Trung ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong công tác giải quyết, xử lý vi phạm Luật Đất đai, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 trong thời gian qua.

Đồng chí giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban, đơn vị chức năng, các xã, thị trấn từ nay đến cuối năm, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021, xử lý vi phạm Luật Đất đai đạt 100% kế hoạch được giao.

Đồng thời, yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu, đề xuất, phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới...

Tin, ảnh: Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: