Thời Sự

Tam Dương khắc phục tình trạng chậm, muộn hồ sơ về đất đai

Thứ Năm, 14/10/2021

Theo kết quả kiểm tra xác suất hồ sơ giải quyết TTHC về đất đai của Đoàn kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2021 của UBND tỉnh, số hồ sơ chậm hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) chi nhánh Tam Dương lên đến 60%, cao nhất tỉnh; với Phòng TN&MT huyện là 18%. Để khắc phục tình trạng này, các cấp, ngành huyện Tam Dương, nhất là Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Tam Dương đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp; phấn đấu đến hết năm 2022 sẽ giải quyết xong số hồ sơ tồn đọng liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Cán bộ bộ phận

 

 

Nhiều nguyên nhân dẫn đến chậm, muộn

Trước dư luận về việc giải quyết chậm hồ sơ đất đai của cơ quan chức năng gây bức xúc cho người dân trên địa bàn huyện, chúng tôi có buổi làm việc với lãnh đạo Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Tam Dương để tìm hiểu nguyên nhân.

Theo Phó Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Tam Dương Trương Thị Thúy: Từ tháng 1/2020 đến 30/6/2021, chi nhánh tiếp nhận 17.787 hồ sơ, trong đó, không có hồ sơ bị trả lại; đã giải quyết 15.787 hồ sơ và còn 2.000 hồ sơ chậm hạn.

Việc giải quyết hồ sơ về đất đai còn chậm có nhiều nguyên nhân và do nhiều đơn vị liên quan trong quá trình giải quyết TTHC. Nói về nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC về lĩnh vực đất đai, nhất là việc chậm cấp giấy CNQSDĐ, bà Thúy đã nêu rõ về nguyên nhân khách quan như: Tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp; cơ chế phối hợp giữa chi nhánh với các đơn vị liên quan chưa tốt; tình trạng tìm kiếm hồ sơ gốc gặp nhiều khó khăn; tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai chưa được giải quyết dứt điểm.

Về yếu tố con người, thực tế số viên chức và người lao động của chi nhánh chưa đáp ứng đủ cả về số lượng và chất lượng, trong đó, phần lớn cán bộ của đơn vị chưa chủ động trong công việc, chưa chịu khó nghiên cứu các quy định của pháp luật cũng như các văn bản hướng dẫn chỉ đạo để giải quyết khi thụ lý hồ sơ… làm ảnh hưởng nhiều đến giải quyết TTHC tại chi nhánh thời gian qua.

Nguyên nhân chủ quan là công tác chỉ đạo, điều hành của Ban giám đốc (cũ) còn thiếu nhất quán, chưa sâu sát trong việc kiểm tra, đôn đốc cán bộ thực hiện nhiệm vụ đã giao; việc quản lý, theo dõi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thực hiện chưa nghiêm; không kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc để có giải pháp chỉ đạo kịp thời hoặc xin ý kiến các cơ quan liên quan giải quyết; chưa có sự đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm đối với viên chức, người lao động chậm, muộn trong giải quyết hồ sơ.

Cùng với đó, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ viên chức, người lao động không đồng đều dẫn đến giải quyết hồ sơ chậm hẹn. Có dấu hiệu nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết hồ sơ; kỷ luật, kỷ cương của đơn vị đôi lúc còn bị xem nhẹ.

Bên cạnh yếu tố về con người, tình trạng thiếu về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật chưa đồng bộ, thường xuyên lỗi kết nối trong hệ thống Văn phòng ĐKĐĐ; hệ thống dữ liệu về đất đai, nhất là dữ liệu không gian chưa đầy đủ, có độ chính xác không cao và chưa được chuẩn hóa.

Hồ sơ, tài liệu về đất đai trước khi thành lập chi nhánh hầu như được lưu trữ ở dạng văn bản giấy, không theo dõi biến động, không được bàn giao cụ thể, hằng năm không được bổ sung... cũng là những nguyên nhân dẫn đến việc giải quyết hồ sơ TTHC về đất đai chậm muộn.

Đây là những nguyên nhân được nhận định trong quá trình kiểm điểm nghiêm túc của tập thể Ban Giám đốc chi nhánh và từng cá nhân trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC về đất đai.

Quyết liệt các giải pháp xử lý hồ sơ tồn đọng

Để từng bước giải quyết, tháo gỡ những hồ sơ TTHC tồn đọng hiện nay, Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Tam Dương đã đưa ra nhiều giải pháp khắc phục. Trước hết, Ban giám đốc chi nhánh chủ động báo cáo, phối hợp với phòng chuyên môn của Huyện ủy, UBND huyện để trực tiếp xuống làm việc với chính quyền, người dân các xã, thị trấn trên địa bàn, nhất là các địa phương có nhiều hồ sơ chậm muộn giải quyết như: Thanh Vân, Hướng Đạo, Kim Long, An Hòa, Vân Hội...

Trong quá trình giải quyết TTHC, chi nhánh thống nhất thực hiện rà soát, đối chiếu, đánh giá hồ sơ và đưa ra hướng giải quyết trước khi tiến hành làm việc, xác minh thực địa. Đảm bảo việc giải quyết hồ sơ đúng trình tự, thủ tục cũng như thời gian thực hiện.

Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết, cán bộ chi nhánh phải có phiếu hướng dẫn người dân nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định của pháp luật, nội dung hướng dẫn rõ ràng, có căn cứ pháp lý đầy đủ, tránh tình trạng để người dân phải đi lại nhiều lần.

Cùng với đó, chi nhánh tập trung lập lại hồ sơ địa chính, nhất là các loại sổ sách như sổ địa chính, sổ đăng ký biến động; chuẩn hóa lại số cấp giấy chứng nhận dạng số để đảm bảo đáp ứng được công tác quản lý và đúng quy trình hiện hành. Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức, người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu công việc hiện nay.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, tăng cường độ lao động của cán bộ, viên chức, người lao động, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều hồ sơ TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai được giải quyết. 9 tháng năm 2021, chi nhánh tiếp nhận gần 8.500 hồ sơ, trong đó, đã giải quyết được gần 8.000 hồ sơ. Chi nhánh phấn đấu đến hết năm 2022 sẽ giải quyết xong số hồ sơ tồn đọng.

Trong công tác cấp giấy CNQSDĐ lần đầu trên địa bàn huyện Tam Dương đạt được những kết quả đáng kể. Tính từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2021, toàn huyện cấp được 21.000 Giấy CNQSDĐ.

Các trường hợp tồn đọng, chưa được cấp giấy CNQSDĐ tuy không nhiều nhưng chủ yếu là những trường hợp phức tạp, thiếu hồ sơ địa chính làm cơ sở cho việc xác định nguồn gốc, thời điểm, mục đích sử dụng đất.

Để khắc phục tình trạng chậm muộn trong giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai, Phòng TN&MT huyện chủ động tham mưu UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo cấp giấy CNQSDĐ; yêu cầu 100% xã, thị trấn trên địa bàn thành lập BCĐ ở cấp mình.

BCĐ cấp xã có nhiệm vụ rà soát, tuyên truyền đến từng khu dân cư, vận động nhân dân thực hiện việc đăng ký đất đai, cấp giấy CNQSDĐ hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật; lập danh sách gửi UBND huyện trước ngày 30/11/2021.

Phòng TN&MT huyện cũng đã tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng chưa được cấp giấy CNQSDĐ lần đầu cho hộ dân, cá nhân trên địa bàn huyện theo đúng thời gian quy định.

Hoàng Nga


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: