Thời Sự

ĐỀ CƯƠNG TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV

Thứ Sáu, 13/08/2021

LTS: Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh thông qua các kênh thông tin đại chúng, Báo Vĩnh Phúc trân trọng đăng Đề cương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV:

Kính thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Do tình hình diễn biến của đại dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh không tổ chức tiếp xúc cử tri trực tiếp, mà lựa chọn hình thức tiếp xúc thông qua các kênh thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt các vị đại biểu trong Đoàn và nhân danh cá nhân xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các ông bà cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tín nhiệm bầu tôi và các vị đại biểu trong Đoàn tham gia Quốc hội khóa XV. Nội dung báo cáo của tôi hôm nay gồm 3 phần: Kết quả kỳ họp thứ nhất; Hoạt động của các đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc tại kỳ họp và Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 11 – Quốc hội khóa XIV.

1. Về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV là kỳ họp có nhiều nội dung rất quan trọng, diễn ra trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, bùng phát mạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam và có nguy cơ lan rộng. Các cơ quan chức năng, lực lượng tuyến đầu và cả hệ thống chính trị đang căng mình tập trung thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng, đời sống của Nhân dân.

Trước tình hình đó, Quốc hội đã thống nhất cao quyết nghị rút ngắn thời gian kỳ họp 8 ngày so với dự kiến và chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh chương trình, thảo luận và bổ sung vào Nghị quyết chung của kỳ họp những biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 nhằm tạo cơ sở pháp lý, tăng tính chủ động cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các địa phương, kịp thời đáp ứng công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch, kể cả khi tình huống dịch bệnh phức tạp hơn có thể phát sinh trong thời gian tới.

Về các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp: Kỳ họp đã xem xét, thông qua và ban hành 29 Nghị quyết, trong đó có 17 Nghị quyết về tổ chức và nhân sự, 11 Nghị quyết chuyên đề, 01 Nghị quyết chung về kỳ họp, (bao gồm các Nghị quyết về các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025: phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022); Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất.

Về Tổng kết cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp: Quốc hội đã nghe báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV trúng cử (cả nước đã bầu được 499 đại biểu Quốc hội, 266.022 đại biểu HĐND các cấp);

Về công tác nhân sự: Kỳ họp đã hoàn thành nhiệm vụ hệ trọng là xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước. Với sự thống nhất và tín nhiệm rất cao, Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước. Phê chuẩn việc bổ nhiệm 04 Phó Thủ tướng Chính phủ, 18 Bộ trưởng và 04 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. 04 thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch, các ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh gồm 04 đồng chí.

2. Về Hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc tại Kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu của Đoàn đã tham dự đầy đủ các phiên họp theo chương trình của kỳ họp, Đoàn đã tổ chức 08 buổi họp Đoàn để tham gia ý kiến về công tác nhân sự do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; bầu Trưởng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Các đại biểu đã tích cực nghiên cứu, tham gia góp ý vào các nội dung quan trọng của kỳ họp (đã có 04 ý kiến phát biểu tại Hội trường và 14 ý kiến phát biểu thảo luận tại các phiên họp Tổ).

3. Về tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Trước và sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri và tổng hợp được 48 kiến nghị cử tri, trong đó có 11 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương, 37 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh.

Đoàn đã chuyển các kiến nghị của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, đã có 42 kiến nghị được giải quyết, trả lời (37 kiến nghị tỉnh và 05 kiến nghị trung ương). Đối với các ý kiến trả lời của các cơ quan trung ương Đoàn đã chỉ đạo đăng tải trên Báo Vĩnh Phúc để cử tri theo dõi; đối với các trả lời của địa phương Đoàn đã tổng hợp và gửi đến các vị cử tri.

Kính thưa các ông bà cử tri:

Trên đây là Báo cáo kết quả chủ yếu của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Rất mong các ông bà cử tri tham gia, đóng góp ý kiến với Quốc hội và các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội mà quý vị quan tâm. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri có thể gửi qua Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp hoặc gửi trực tiếp về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Đoàn ĐBQH chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Xin trân trọng cảm ơn các ông bà cử tri đã quan tâm theo dõi./.

( Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: