Thời Sự

ĐỀ CƯƠNG TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ HAI, HĐND TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Thứ Sáu, 13/08/2021

 

LTS: Thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh thông qua các kênh thông tin đại chúng, Báo Vĩnh Phúc trân trọng đăng toàn văn Đề cương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính thưa toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tiến hành trong 2 ngày (từ ngày 30 đến 31 tháng 7 năm 2021). Căn cứ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì sau mỗi kỳ họp, đại biểu HĐND sẽ tiếp xúc cử tri để báo cáo về kết quả kỳ họp với cử tri.

Tuy nhiên do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho cử tri và nhân dân, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch trong điều kiện hiện nay, Thường trực HĐND tỉnh quyết định lựa chọn hình thức tiếp xúc cử tri thông qua các kênh thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tôi xin báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để cử tri và nhân dân theo dõi:

1. Về nội dung kỳ họp

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đã xem xét 26 báo cáo, 21 nội dung chuyên đề. Thực hiện thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường, kết quả thảo luận đã có 30 ý kiến thảo luận ở tổ, 18 ý kiến thảo luận tại hội trường và 05 lượt ý kiến phát biểu giải trình, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; các lĩnh vực đầu tư công; thu, chi ngân sách; hoạt động của HĐND tỉnh, các cơ quan tư pháp; xem xét quyết định các nội dung chuyên đề và đưa ra yêu cầu thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Về xem xét, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021:

HĐND tỉnh đánh giá, trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt là sự bùng phát trở lại của dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt, hành động kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chủ động tham gia tích cực của MTTQ, các Đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm đã đạt được kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tăng 14,21% so với cùng kỳ, là mức tăng trưởng cao nhất so với vùng Đồng bằng Sông Hồng và cao thứ 3 toàn quốc; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 19.139 tỷ đồng, đạt 62,3 % dự toán, trong đó thu nội địa ước đạt 16.582 tỷ đồng, bằng 61% dự toán. Thu hút đầu tư nguồn vốn DDI đạt cao 7.509 tỷ vượt xa kế hoạch cả năm là 5.500 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng tăng 13% so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được duy trì, chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn tiếp tục giữ vững. Đặc biệt, trong cuộc thi Olympic quốc tế năm 2021, Vĩnh Phúc đã đoạt 01 Huy chương Bạc và 01 huy chương Đồng, điểm bình quân của học sinh tỉnh Vĩnh Phúc đứng thứ 5 toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Công tác giải quyết việc làm, chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Về nghị quyết thông qua tại kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét thông qua 26 nghị quyết. Trong đó có 01 nghị quyết về nhân sự; 07 nghị quyết quy phạm pháp luật, 18 nghị quyết cá biệt) Đặc biệt tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua một số nghị quyết đặc thù nhằm đảm bảo thực hiện kịp thời một số nhiệm vụ cấp bách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh như:

+ Nghị quyết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới, HĐND tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện khẩn cấp hiện nay.

+ Nghị quyết về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng người có tài năng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025. HĐND tỉnh quy định một số nội dung chính sách như: đặt hàng chuyên gia; đặt hàng nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, thu hút người có tài năng; trọng dụng người có tài năng.

+ Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, từ năm học 2021 – 2022 đã quy định chính sách về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động động giáo dục, bao gồm 03 khoản thu dịch vụ quy đinh mức thu tối đa, 11 khoản thu dịch vụ không quy định mức thu...

- Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

-Thứ nhất: Chủ động bám sát tình hình thực tế, tập trung cao độ cho phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19; tiếp tục tăng cường các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả để vừa kiểm soát tốt dịch Covid-19 vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng dịch Covid-19, sớm đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng.

- Thứ hai: Triển khai đồng bộ các giải pháp và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng. Tăng cường các biện pháp siết chặt kỷ luật tài chính. Tháo gỡ những vướng mắc trong đầu tư công, xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng... Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đưa vào khai thác các dự án lớn của tỉnh.

- Thứ ba: Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực. Tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện có hiệu quả cơ chế chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng nhân tài của tỉnh. Bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống Nhân dân. Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết của Chính phủ.

- Thứ tư: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tăng cường hoạt động của các cơ quan tư pháp, công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp và các cơ quan liên quan để nâng cao chất lượng giải quyết các công việc theo quy định. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Trên đây là Báo cáo kết quả chủ yếu của kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVII. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn cử tri đã quan tâm theo dõi, đồng hành cùng với các cấp chính quyền địa phương và HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian diễn biến của tình hình dịch Covid-19. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến các nghị quyết của HĐND đã được thông qua tại kỳ họp, vận động và cùng nhân dân thực hiện, đồng thời rất mong cử tri và nhân dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm chia sẻ, cho ý kiến những vấn đề mà cử tri quan tâm gửi tới UBMTTQ các cấp và Thường trực HĐND tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn!

( Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: