Thời Sự

Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Thứ Sáu, 13/08/2021

Sáng 13/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2021; triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện những tháng cuối năm 2021.

Các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thế Hùng

Theo kế hoạch năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu có 100% xã trung du, miền núi thuộc các huyện Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô thực hiện duy trì đạt chuẩn NTM theo chuẩn vùng đồng bằng sông Hồng; 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 36 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; huyện Vĩnh Tường được công nhận đạt chuẩn NTM; các huyện Tam Đảo, Tam Dương hoàn thành điều kiện, tiêu chí, hồ sơ đề nghị thẩm tra huyện đạt chuẩn NTM.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Sở NN&PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30 quy định điều kiện, tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021; các sở, ngành phụ trách tiêu chí NTM căn cứ nhiệm vụ được giao đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng 17 cơ chế, chính sách được HĐND tỉnh ban hành hoặc UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền; đang xây dựng, đề nghị ban hành 4 cơ chế chính sách; UBND tỉnh đã giao các sở, ngành xây dựng mới 5 cơ chế, chính sách…

Đến nay, đã có 2 xã đạt 4/5 tiêu chí, 4 xã đạt 3/5 tiêu chí, 4 xã đạt 2/5 tiêu chí, 1 xã đạt 1/5 tiêu chí xã NTM nâng cao. 1 thôn đạt 9/9 tiêu chí, 18 thôn đạt 8/9 tiêu chí, 6 thôn đạt 7/9 tiêu chí, 7 thôn đạt 6/9 tiêu chí, 1 thôn đạt 5/9 tiêu chí, 3 thôn đạt 4/9 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

Huyện Vĩnh Tường đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ NN&PTNT thẩm định; các huyện Tam Đảo, Tam Dương đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM; huyện Sông Lô đạt 8/9 tiêu chí, huyện Lập Thạch đạt 7/9 tiêu chí huyện NTM.

Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thực hiện, hoàn thành duy trì đạt chuẩn NTM đối với các xã trung du, miền núi của 4 huyện rất chậm, nhất là đối với nội dung mở rộng diện tích đất của Trung tâm văn hóa thể thao xã, nhà văn hóa thôn; một số xã triển khai xây dựng NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu còn chậm.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành khẳng định, xây dựng NTM là một trong những đột phá phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, vì vậy, các địa phương cần tập trung huy động tối đa các nguồn lực, trong đó, phát huy vai trò chủ thể của người dân và sự vào cuộc của MTTQ, các tổ chức đoàn thể. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong quá trình triển khai xây dựng NTM, các địa phương cần bảo tồn, giữ gìn những nét văn hóa đặc trưng mang bản sắc Vĩnh Phúc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các xã thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2021. Đồng ý lùi thời gian báo cáo Đề án, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết về xây dựng NTM nâng cao tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, giao Giám đốc các sở, ngành liên quan sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng mới 5 cơ chế, chính sách để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu nguồn lực đầu tư cụ thể cho giai đoạn 2021-2025. Văn phòng UBND tỉnh có văn bản đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho lùi thời gian hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao của 11 xã và 36 thôn từ năm 2021 sang tháng 6/2022; hoàn thành các tờ trình trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành trong kỳ họp tới.

Sở Giao thông vận tải rà soát quy hoạch hệ thống giao thông nông thôn. Các sở, ban, ngành chủ động kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện các tiêu chí phụ trách. Các huyện chủ động bố trí kinh phí cho các xã đăng ký hoàn thành xây dựng NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cũng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt các phong trào thi đua như "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Tuổi trẻ Vĩnh Phúc xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế", "Ngày thứ Bảy tình nguyện", "Ngày Chủ nhật xanh" gắn với xây dựng NTM, "Cựu chiến binh gương mẫu", "Cựu chiến tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới", "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới"... nhằm tạo động lực, khí thế, huy động sức dân cùng tham gia thực hiện chương trình.

Mai LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: