Thời Sự

Bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Thứ Tư, 28/07/2021

Tiếp tục chương trình tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, sáng 28/7 Quốc hội nghe báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; Thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ gồm 27 thành viên bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ gồm 27 thành viên bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025 (trong đó có kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025); Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Chiều cùng ngày Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ gồm 18 bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Các đại biểu thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Theo đó, 4 phó thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành được trình để Quốc hội khóa XV phê chuẩn việc bổ nhiệm phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kiến 4 phó thủ tướng sẽ được phân công chỉ đạo các lĩnh vực: ngoại giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc; kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kinh tế ngành; khoa giáo - văn xã.

Tiếp đó Quốc hội nghe Chủ tịch nước trình Quốc hội danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Đúng 16h 40 phút, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Linh DuyTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: