Thời Sự

Kiểm tra việc tạo lập điểm kiểm soát dịch Covid-19 và thực hiện khai báo y tế bằng việc quét mã QR code

Thứ Tư, 28/07/2021

Sáng 28/7, Đoàn kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện kiểm tra việc tạo lập điểm kiểm soát dịch Covid-19 và thực hiện khai báo y tế thông qua việc quét mã QR code tại UBND thành phố Phúc Yên.

Đoàn kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra thực tế việc tạo lập điểm kiểm soát dịch Covid-19 tại phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên.

Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố đã thực hiện việc khai báo y tế điện tử thông qua quét mã QR code đối với người ra vào trụ sở.

Đồng thời, UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn kiểm soát người đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi bằng việc quét mã QR code.

Tuy nhiên, qua kiểm soát trên hệ thống phần mềm Vietnam Health Declaration (VHC) và kiểm tra thực tế tại 3 xã, phường Xuân Hòa, Đồng Xuân, Nam Viêm cho thấy, mặc dù các đơn vị đã tạo lập điểm kiểm soát dịch và khai báo y tế thông qua việc quét mã QR ngay tại cổng để người ra vào đơn vị thực hiện, các đơn vị còn đặt tên trên hệ thống phần mềm chưa đúng theo nguyên tắc quy ước, vị trí đặt mã QR chưa thuận tiện, số lượng người khai báo y tế điện tử trên phần mềm còn ít...

Để kịp thời khắc phục những hạn chế trên, đoàn kiểm tra yêu cầu UBND thành phố cần tăng cường theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc áp dụng quyết liệt việc khai báo y tế điện tử thông qua quét mã QR; in thêm mã QR để đặt ở những vị trí thuận tiện cho việc khai báo y tế; thường xuyên kiểm tra thông tin khai báo y tế nhằm rà soát, phát hiện kịp thời các trường hợp bất thường, không để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn.

Đoàn kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra việc tạo lập điểm kiểm soát dịch Covid-19 và thực hiện khai báo y tế thông qua việc quét mã QR code tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, nhằm kịp thời khắc phục những vướng mắc trong quá trình triển khai phần mềm Vietnam Health Declaration (VHC).

Tin, ảnh: Minh NguyệtTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: