Thời Sự

Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Ba, 20/04/2021

Chiều 20/4, Thường trực Tỉnh ủy nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan kết luận hội nghị. Ảnh: Dương Hà

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung chỉ đạo sâu sát, toàn diện, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản và tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình, tiến độ và đúng quy định của pháp luật về bầu cử.

Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy nghe các Trưởng Tiểu ban: Văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền; An ninh, trật tự và y tế; Nhân sự và giải quyết KNTC báo cáo tiến độ nhiệm vụ được phân công.

Tính đến ngày 18/4/2021, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 3, đã lập danh sách chính thức 6.261 người ứng cử, trong đó, có 8 người ứng cử ĐBQH; 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 488 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và 5.680 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền về bầu cử được cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tích cực thực hiện, được triển khai đồng bộ, toàn diện, đảm bảo các nội dung theo chỉ đạo.

Trong đó, công tác tuyên truyền bầu cử tập trung vào 3 đợt phù hợp với từng giai đoạn, tiến độ công việc bầu cử và gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của tỉnh, địa phương; Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Đối với công tác an ninh, trật tự, y tế, giải quyết đơn thư KNTC được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử; phòng ngừa, phát hiện đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử, gây rối ANTT. Các cấp, các ngành quan tâm xem xét, giải quyết đơn thư KNTC liên quan đến bầu cử….

Trên cơ sở báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử, kiến nghị, đề xuất của các Tiểu ban, thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan đánh giá cao tính chủ động, cố gắng nỗ lực của từng Tiểu ban và các cơ quan chuyên môn giúp việc UBND tỉnh; các Ban Xây dựng Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị công tác bầu cử trên địa bàn.

Với quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử, trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đối với từng Tiểu ban phải thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, cụ thể:

Đối với Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền cần tập trung tuyên truyền về thành tựu KT-XH trong nhiệm kỳ qua; tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cho bầu cử như tuyên truyền trực quan bằng cụm pano, áp phích, băng rôn, cờ, khẩu hiệu; phát huy công năng của hệ thống loa truyền thanh để tuyên truyền về luật bầu cử, những điểm mới của các luật liên quan đến bầu cử; nhắc nhở người dân, cử tri những quy định mà pháp luật không cho phép làm trong công tác bầu cử; chú trọng trang trí khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu.

Với Tiểu ban Nhân sự và giải quyết KNTC cần chủ động hướng dẫn cụ thể việc ghi tiểu sử tóm tắt của các ứng cử ĐBQH, HĐND các cấp; hướng dẫn các ứng cử viên là cấp ủy các cấp khi xây dựng Chương trình hành động cần phải căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho phù hợp; có chỉ đạo tổng hợp thống nhất danh sách cử tri; thành lập tổ bầu cử và phải lựa chọn những người tham gia phải có trình độ.

MTTQ tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị vận động bầu cử cho các ứng cử viên. UBND tỉnh bố trí kinh phí cho tất cả các địa phương để Ủy ban Bầu cử cấp huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên tham gia công tác bầu cử, nhất là các tổ bầu cử.

Tiểu ban ANTT và y tế cần phải nắm chắc tình hình về an ninh trật tự không để xảy ra bị động, bất ngờ. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục rà soát kỹ, đánh giá tình hình về ANTT đến từng khu vực bỏ phiếu.

Sau khi có rà soát cần xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT đối với từng hòm phiếu; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc tại cơ sở; đảm bảo an toàn cho các ứng cử viên; xây dựng các phương án bảo vệ an toàn cho các cuộc vận động bầu cử; an toàn khu vực bầu cử, hòm phiếu.

Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với các ngành, địa phương nắm rõ tình hình nhân dân, cán bộ, đảng viên; có những đề xuất các biện pháp để yên dân, để nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh sớm chỉ đạo việc bố trí kinh phí cho công tác bầu cử, cho chương trình an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường các hoạt động tiếp dân, giải quyết những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm. Các cấp, các ngành, địa phương chủ động, sẵn sàng mọi phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh.

Hoàng Nga

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: