Thời Sự

Công an tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Thứ Ba, 20/04/2021

Ngày 20/4, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05); 3 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT-BCA của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới” (Chỉ thị số 04) và 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” (Cuộc vận động).

Đại tá Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Dương Hà

 

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 04 và Cuộc vận động; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhất là về tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử…

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt vai trò nêu gương; đồng thời gắn thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 04 và Cuộc vận động với việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội và nhân dân quan tâm; góp phần thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, TTATXH trên địa bàn.

Qua học tập, Công an tỉnh xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, mưu trí, cần, kiệm, liêm khiết, tận tụy trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Những tấm gương người tốt, việc tốt, hành động, nghĩa cử cao đẹp của cá nhân, tập thể được lãnh đạo các cấp và quần chúng nhân dân đánh giá cao…

Thời gian tới, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Các đơn vị tăng cường giáo dục, chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 04 và Cuộc vận động.

Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những cách làm hay, việc làm hiệu quả trong việc học tập và làm theo... quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần đảm bảo ANCT, TTATXH, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương.

Nhân dịp này, 11 tập thể và 33 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 04 và Cuộc vận động thời gian qua.

Kim Hiền

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: