Thời Sự

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Cao Phong, huyện Sông Lô Khổng Gia Long: Tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

Thứ Năm, 21/01/2021

Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi rất phấn khởi và vui mừng trước những thành tựu mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đạt được trong phát triển KT - XH năm 2020 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Cao Phong, huyện Sông Lô Khổng Gia Long.

Nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp đúng đắn đã được ban hành kịp thời và tổ chức thực hiện tốt để duy trì ở mức cao các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội.

Kinh tế tăng trưởng từng bước vững chắc và ngày càng được cải thiện, quy mô kinh tế ngày càng mở rộng.

Đặc biệt, kinh tế các vùng chuyển dịch tích cực trên cơ sở khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế so sánh của từng vùng; tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, bước đầu gắn kết với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nông thôn.

Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai mạnh mẽ; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của cả nước bình quân trong giai đoạn giảm trên 1,4%/năm.

Chúng tôi tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ tiếp tục có những quyết sách mang tính đột phá, góp phần đưa lĩnh vực kinh tế gặt hái thêm nhiều thành tựu mới.

Từ đó, tạo nguồn lực để triển khai các chương trình giảm nghèo, nhất là tại các vùng đồng bào, dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa; tăng trưởng kinh tế gắn với việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Lưu Nhung (lược ghi)

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: