Thời Sự

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương Kiều Minh Thuận: Nâng cao ý thức và tinh thần thượng tôn pháp luật của người dân

Thứ Tư, 20/01/2021

Năm 2020 nói riêng và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nói chung đã có rất nhiều thành tựu và dấu ấn đáng nhớ, đáng tự hào.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương Kiều Minh Thuận.

Bản thân tôi rất vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết, đồng lòng đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần đưa hình ảnh, vị thế, uy tín của đất nước Việt Nam lên một tầm cao mới.

Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đã đạt được nhiều kết quả, dấu ấn rõ nét, điển hình như đấu tranh phòng chống tham nhũng. Nhiều vụ án lớn về tham nhũng được phát hiện và xử lý quyết liệt, nghiêm túc, mạnh mẽ đã góp phần làm trong sạch bộ máy, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, tin tưởng.

Việc thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đạt được nhiều thành tựu lớn, góp phần giảm các vụ án oan sai, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Bên cạnh đó, với những giải pháp đồng bộ trong nhiệm kỳ qua đã tích cực giúp nâng cao ý thức và tinh thần thượng tôn pháp luật của nhân dân, thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Trong không khí phấn khởi, hân hoan hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi tin tưởng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và có những chủ trương, quyết sách đúng đắn, phù hợp với tình hình đất nước, nguyện vọng của người dân.

Bình Duyên (lược ghi)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: