Thời Sự

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh: Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước

Thứ Tư, 13/09/2017

Sáng 13/9/2017, Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hiện, toàn tỉnh có 1.652 thủ tục hành chính (TTHC) giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong đó, 1.236 TTHC ở các sở, ban, ngành; 288 TTHC ở cấp huyện. Thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước trên địa bàn, UBND tỉnh đã bám sát các nghị quyết, quyết định và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; trong đó, tập trung thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; sắp xếp, tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông phù hợp; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cả 3 cấp. Qua khảo sát cho thấy, hơn 80% người dân, doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ công của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, các dịch vụ công giải quyết tại bộ phận một cửa các cấp về lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kết hôn, giấy phép xây dựng. Qua điều tra xã hội học hàng năm, sự hài lòng của người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ khiếu nại, tố cáo về các hành vi nhũng nhiễu, cửa quyền của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính đã giảm đáng kể. Từ năm 2015 đến nay, bộ phận một cửa các cấp nhận tổng số 1.996.213 hồ sơ, đã giải quyết 1.980.186 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn trên 99%.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh Khánh Linh

 

Cho rằng báo cáo đã thẳng thắn nêu ra những hạn chế, bất cập của đội ngũ cán bộ trong giải quyết chính sách một cửa, một cửa liên thông, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần đánh giá thực trạng năng lực đội ngũ cán bộ trực bộ phận một cửa hiện nay; trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; kết quả thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực này; kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính trong 2 năm 2015, 2016. Đồng thời, bổ sung phụ biểu giải quyết từng nhóm thủ tục hành chính, phân tích cụ thể thời gian giải quyết đúng hạn; những phản hồi của tập thể, cá nhân qua việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cho rằng, thời gian qua, UBND tỉnh đã công khai rõ ràng, phân cấp, phân quyền, phân công trách nhiệm đến các ngành, lĩnh vực, địa phương, đảm bảo thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn phục vụ tốt nhu cầu doanh nghiệp và nhân dân. Trong từng công việc, từng lĩnh vực có đặc thù khác nhau, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện theo đúng quy trình, quy định, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Nhiều lĩnh vực thủ tục hành chính được rà soát, thực hiện công khai, đã rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế được sự chờ đợi, đi lại của tổ chức công dân, góp phần thay đổi chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính, văn bản chồng chéo, bất cập liên quan đến thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời, nâng cao chất lượng chuyên môn, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức làm tại bộ phận một cửa; xây dựng Đề án chính quyền điện tử, đảm bảo hoạt động hiệu quả, chất lượng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người dân.

Mai Liên

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: