Thời Sự

LỆNH XẢ TRÀN

Thứ Ba, 12/09/2017

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

BAN CHỈ HUY - PCTT&TKCN


LỆNH XẢ TRÀN

BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN TỈNH VĨNH PHÚC

Số 07/L - PCTT hồi 13 giờ 30 phút ngày 12/9/2017

Hồi 13 giờ 30 phút ngày 12/9/2017, mực nước hồ Thanh Lanh đã lên tới cao trình Cos (+76,66m). Cao hơn mực nước DTB là 0,06m.

Căn cứ phương án trọng điểm PCTT và quy trình vận hành hồ Thanh Lanh đã được phê duyệt, xét đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Tam Đảo tại Văn bản số 208/TLTĐ -PCTT&TKCN ngày 12/9/2017 về xả tràn hồ Thanh Lanh. Để đảm bảo an toàn hồ Thanh Lanh.

RA LỆNH XẢ TRÀN

cho Ban chỉ huy PCTT & TKCN hồ Thanh Lanh, huyện Bình Xuyên

1. Xả đệm qua tràn hồ Thanh Lanh, đảm bảo hạ từ Cos (+76,66m) xuống Cos (+76,30m); lưu lượng xả qua tràn từ 5m3/s đến 30m3/s tùy theo diễn biến tình hình mưa lũ (Ban Chỉ huy PCTT&TKCN hồ Thanh Lanh - Công ty chủ động điều tiết lưu lượng xả, để đảm bảo an toàn hồ và hạn chế thấp nhất ngập úng hạ du, đảm bảo nguồn nước cho sản xuất, kinh doanh); thời gian bắt đầu xả từ 7 giờ 00 ngày 13/9/2017). Xả lũ đảm bảo đúng theo quy trình, quy phạm vận hành an toàn hồ chứa.

2. Triển khai lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương án PCTT&TKCN hồ Thanh Lanh đã duyệt; yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Tam Đảo triển khai lực lượng phối hợp các địa phương liên quan chốt chặn tại các ngầm, tràn qua đường nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và các phương tiện giao thông trong quá trình xả đệm. Thông báo cho các địa phương vùng hạ du đập (vùng ảnh hưởng) về tình hình xả lũ qua tràn để các địa phương có phương án phòng tránh ngập úng và lập các chốt canh gác tại các ngầm bị ngập. Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân vùng hạ du theo phương án trọng điểm đã được duyệt.

3. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của hồ, tăng cường công tác tuần tra canh gác 24h/24h, phát hiện và xử lý kịp thời mọi hư hỏng xảy ra.

4. Báo cáo kịp thời, đầy đủ mọi diễn biến về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh theo Số điện thoại: 3862.518; Fax: 3861.721 địa chỉ Email: pclbvp@gmail.com.

TL. TRƯỞNG BAN

CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Đức SinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: