Thời Sự

Tăng cường quản lý đất đai

Thứ Ba, 12/09/2017

Ngày 12/9/2017, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 và tình hình thực hiện thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến năm 2016. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh chủ trì giám sát.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát. Ảnh Khánh Linh

Thực hiện Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ban, ngành chức năng và địa phương triển khai lập, trình duyệt và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện. Giai đoạn 2011 - 2015, toàn tỉnh đã chuyển đổi 1.156ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; tổng số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất (tính đến hết 2016) là hơn 3.490 dự án, công trình với diện tích trên 10.110ha. Đến nay, có 771 dự án đã thực hiện với tổng diện tích đất trên 2.200 ha, đạt hơn 22% số dự án đã được chấp thuận. Việc thu hồi, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh những năm qua đã được triển khai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt. Cũng trong giai đoạn 2011 - 2015, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao cho thuê để thực hiện 781 công trình, dự án với tổng diện tích trên 1.370 ha; ký hợp đồng thuê đất đối với 242 trường hợp; thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất đối với 580 dự án, tổng diện tích đất thu hồi trên 1.255 ha.

Cùng với đó, Sở TN&MT đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra liên quan đến lĩnh vực đất đai. Qua đó, phát hiện kịp thời, chấn chỉnh và xử lý theo luật định một số trường hợp vi phạm, như: Chậm đưa đất vào sử dụng; chậm tiến độ đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của một số dự án; tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích, tự đầu tư xây dựng một số công trình công cộng nhưng không làm thủ tục thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất ở một số địa phương.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị Sở TN&MT cần đánh giá, làm rõ những kết quả, hiệu quả của việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đối với từng cấp cụ thể, thống nhất giữa kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất và đánh giá kết quả cụ thể công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Các đại biểu cũng đề nghị Sở TN&MT bổ sung các công trình dự án chưa đủ căn cứ pháp lý giai đoạn 2011 - 2015; các phụ biểu chi tiết kèm theo báo cáo. Bên cạnh đó, Sở TN&MT cần làm tốt công tác phối hợp với các sở, ngành chức năng trong việc nghiêm túc đánh giá, thẩm định các công trình, dự án khi được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng đề nghị, trong thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Luật Đất đai năm 2013; nâng cao chất lượng công tác lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các cấp, các địa phương trong tỉnh, đảm bảo sát tình hình thực tế, đúng quy định về pháp luật đất đai; tuân thủ nguyên tắc rõ ràng, minh bạch trong quá trình quản lý, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất. Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các phòng, ban liên quan đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của các công trình, dự án. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu, Sở TN&MT khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo để trình HĐND tỉnh.

Việt SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: