Thời Sự

LỆNH XẢ TRÀN

Thứ Hai, 11/09/2017

UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

BAN CHỈ HUY - PCTT&TKCN

LỆNH XẢ TRÀN

BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN TỈNH VĨNH PHÚC

Số 06/L - PCTT hồi 7 giờ 00 phút ngày 10/9/2017

Hồi 7 giờ 00 phút ngày 10/9/2017, mực nước hồ Đại Lải đã lên tới cao trình Cos (+21.32m). Dự báo từ ngày 10/9 đến hết ngày 12/9 do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ, nên trên địa bàn tỉnh ta có mưa vừa, mưa to.

Căn cứ phương án trọng điểm PCTT và quy trình vận hành hồ Đại Lải đã được phê duyệt, xét đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Phúc Yên tại Văn bản số 394/CTPY-QLN ngày 10/9/2017 về xả tràn hồ Đại Lải. Để đảm bảo an toàn hồ Đại Lải,

RA LỆNH XẢ TRÀN

cho Ban chỉ huy PCTT & TKCN hồ Đại Lải, thị xã Phúc Yên

1. Xả đệm qua tràn hồ Đại Lải, đảm bảo hạ từ Cos (+21.32m) xuống Cos (+21.00m); lưu lượng xả qua tràn từ 10m3/s đến 80m3/s tùy theo diễn biến tình hình mưa lũ (Ban Chỉ huy PCTT&TKCN hồ Đại Lải - Công ty chủ động điều tiết lưu lượng xả, để đảm bảo an toàn hồ và hạn chế thấp nhất ngập úng hạ du, đảm bảo nguồn nước cho sản xuất, kinh doanh); thời gian bắt đầu xả từ 10 giờ 30 ngày 10/9/2017). Xả lũ đảm bảo đúng theo quy trình, quy phạm vận hành an toàn hồ chứa.

2. Triển khai lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương án PCTT&TKCN hồ Đại Lải đã duyệt; yêu cầu công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Phúc Yên triển khai lực lượng phối hợp các địa phương liên quan chốt chặn tại các ngầm, tràn qua đường nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và các phương tiện giao thông trong quá trình xả đệm. Thông báo cho các địa phương vùng hạ du đập (vùng ảnh hưởng) về tình hình xả lũ qua tràn để các địa phương có phương án phòng tránh ngập úng và lập các chốt canh gác tại các ngầm bị ngập. Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân vùng hạ du theo phương án trọng điểm đã được duyệt.

3. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của hồ, tăng cường công tác tuần tra canh gác 24h/24h, phát hiện và xử lý kịp thời mọi hư hỏng xảy ra.

4. Báo cáo kịp thời, đầy đủ mọi diễn biến về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh theo Số điện thoại: 3862.518; Fax: 3861.721 địa chỉ email: pclbvp@gmail.com./.

TL. TRƯỞNG BAN

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Sinh
TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: