Thời Sự

THÔNG BÁO

Thứ Sáu, 08/09/2017

BCH - PCTT&TKCN VĨNH PHÚC

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

    Số: 18/TB-VPTT

THÔNG BÁO 

Về việc hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình xả lũ

Kính gửi: Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện Sông Lô,

Lập Thạch, Tam Dương, Vĩnh Tường và Yên Lạc


Hồi 09h ngày 08/9/2017, mực nước trên hồ Sơn La cao trình 214,51m; lưu lượng nước đến hồ 4.038m3/s; tổng lưu lượng xả 2.649 m3/s; mực nước trên hồ Hòa Bình ở cao trình 116,14m; lưu lượng nước đến hồ 2.850m3/s; tổng lưu lượng xả 3.980m3/s. Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có Công điện số 60/CĐ-TW hồi 09h30 ngày 08/9/2017 lệnh Công ty Thủy điện Sơ La, mở 01 cửa xả vào hồi 7h00 ngày 09/9/2017; Công ty thủy điện Hòa Bình mở thêm 01 cửa xả đáy vào hồi 13h00 ngày 09/9/2017. Tùy theo tình hình mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy.

Do hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình xả lũ trong khi và mực nước trên các triền sông thuộc hệ thống sông Hồng đang truy trì ở mức cao nên từ chiều ngày 09/9/2017 mực nước trên các tuyến sông Hồng, sông Lô và sông Phó Đáy tăng.

Để chủ động ứng phó và hạn chế thiệt hại do việc xả lũ hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình gây ra, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh thông báo về việc xả lũ hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình và đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện và nhân dân tổ chức triển khai một số nội dung công việc sau: 

-Thông báo tình hình lũ đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lòng sông, bãi sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông; các phương tiện vận tải thủy: các bến đò ngang;...biết thông tin về xả lũ các hồ thủy điện thượng nguồn để chủ động các biện pháp phòng, tránh, bảo vệ sản xuất. Cảnh báo, ngăn cấm các hoạt động tại những khu vực nguy hiểm trên sông; hướng dẫn kỹ năng phòng tránh lũ để đảm bảo an toàn cho người và tài sản; 

-Trực ban theo chế độ 24/24h; duy trì lực lượng, vật tư phương tiện; chủ động kiểm tra, vận hành an toàn các cống dưới đê; tuần tra canh gác phát hiện kịp thời và tổ chức tổ xử lý về đê điều do lũ gây ra. Thường xuyên báo cáo diễn biến lũ về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh theo quy định.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện và nhân dân trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

 

                     CHÁNH VĂN PHÒNG


                      Nguyễn Đức Sinh

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: