Thời Sự

Lấy ý kiến vào Dự án Luật Thủy sản (sửa đổi)

Thứ Sáu, 08/09/2017

Sáng 8/9/2017, Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật Thủy sản (sửa đổi). Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh Dương Hà

Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) có 9 chương, 110 điều. Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với tính cần thiết ban hành luật và thảo luận, góp ý vào các nội dung chính như: Điều khoản quy định về chính sách Nhà nước trong hoạt động thủy sản cần sắp xếp lại nội dung đảm bảo tính logic, rõ ràng, phân định rõ trách nhiệm của Nhà nước và người dân trong hoạt động thủy sản; bổ sung chính sách đầu tư phát triển hoạt động thủy sản, đánh bắt thủy sản xa bờ, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản và hiện đại hóa tàu cá. Về nguồn tài chính, Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản quy định tại Điều 20 và 21 có sự mâu thuẫn, chưa chặt chẽ. Quy định về tiêu chí của khu bảo tồn cần rà soát lại để tránh chồng chéo với quy định của Luật Đa dạng sinh học. Các từ ngữ, khái niệm “hoạt động thủy sản”, “đồng quản lý”, “tổ chức cộng đồng tham gia quản lý” cần nghiên cứu lại để đảm bảo chặt chẽ, chính xác và phù hợp hơn. Quy định về nguyên tắc hoạt động thủy sản cần tập trung vào các nguyên tắc chung, mang tính thống nhất, bổ sung thêm một số nguyên tắc như: Hoạt động thủy sản cần tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật; hoạt động thủy sản đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đáp ứng nhu cầu tham gia bảo vệ quyền và chủ quyền, quyền tài phán, toàn vẹn lãnh thổ. Về quy định thành lập Kiểm ngư ở Trung ương và một số tỉnh, thành phố ven biển có tính đặc thù được các đại biểu nhất trí tán thành đưa vào nội dung dự thảo luật. Quy định về chế biến, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản và chợ đầu mối thủy sản ở chương VII của dự thảo luật cần chỉnh sửa, bổ sung xây dựng chuỗi liên kết từ nuôi trồng đến chế biến, tạo ra giá trị cao cho ngành thủy sản, đồng thời truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thủy sản, quản lý ô nhiễm môi trường. Quy định về xử phạt vi phạm trong hoạt động thủy sản cần chỉnh sửa, rút ngắn số lần từ 3 xuống 2 để tạo sức răn đe mạnh hơn. Các đại biểu cũng cho rằng dự thảo luật cần có một chương riêng về quản lý Nhà nước trong hoạt động thủy sản, không để nội dung quản lý Nhà nước tản mạn ở tất cả các chương như hiện nay sẽ thiếu tính logic và thống nhất. Dự thảo luật vẫn có 42/110 điều chưa cụ thể, cần có văn bản hướng dẫn thi hành sẽ dẫn tới chồng chéo, cồng kềnh hệ thống văn bản quản lý Nhà nước.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Tiến đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị. Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh sẽ tiếp thu để tổng hợp, báo cáo Quốc hội nghiên cứu, chỉnh sửa.

Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: