Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Cựu chiến binh tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền

Thứ Tư, 17/08/2022

Công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa luôn được Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong hoạt động của hội. Các cấp hội chú trọng giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho hội viên, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

CCB làng Mấu, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo tuyên truyền người dân thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT tại địa phương. Ảnh: Dương Chung

Toàn tỉnh hiện có hơn 16.700 hội viên CCB là đảng viên, trong đó có hơn 5.000 đồng chí được bầu vào cấp ủy các cấp. Bên cạnh đó, nhiều hội viên đảm nhiệm vai trò là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn...

Các cán bộ, hội viên CCB luôn gương mẫu, tận tụy trong công việc, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, được các cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận, nhân dân tin yêu. Đây chính là lực lượng nòng cốt, tiên phong của Hội CCB trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội CCB các cấp tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên gương mẫu thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện vai trò là cầu nối của Đảng với nhân dân.

Các cấp hội đã xây dựng các chương trình, nghị quyết, kế hoạch để cụ thể hóa đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; các nghị quyết của Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Bên cạnh đó, các cấp hội thường xuyên phổ biến, cập nhật cho hội viên các cấp thông tin thời sự, những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, tình hình kinh tế-xã hội của đất nước và của tỉnh; khuyến khích cán bộ, hội viên tự học tập, nghiên cứu để nắm bắt tình hình chung, hoạt động của cán bộ, hội viên, từ đó giữ vững bản lĩnh chính trị của người CCB, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, gương mẫu chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, các cấp hội đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên, từ đó, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận thức đúng tình hình và có thái độ kiên quyết đấu tranh với âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội để bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; giữ vững trận địa tư tưởng, lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong hội viên và nhân dân.

Cùng với công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên, nhân dân, Hội CCB các cấp còn tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào xây dựng các nghị quyết, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy; tuyên truyền, vận động 100% hội viên thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong bầu cử và các nhiệm vụ được giao.

Hội viên CCB đã tham gia đóng góp hơn 6.000 ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tích cực tham gia các hoạt động nhằm góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiều đơn vị, cá nhân CCB đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, Hội CCB các cấp đã phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều hoạt động như hòa giải nhiều vụ việc ngay từ cơ sở, góp phần giảm thiểu tình trạng đơn thư tố cáo vượt cấp; cung cấp tin báo về an ninh trật tự cho lực lượng công an.

Phối hợp tuần tra với công an địa phương, kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc phát sinh; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng; duy trì hơn 9.100 mô hình “1+2”, 1+3”, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở; duy trì 218 mô hình “Đoạn đường an toàn giao thông” với chiều dài hơn 300 km…

Thùy LinhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: