Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Cán bộ, đảng viên xã Minh Quang “tự soi” trong từng nhiệm vụ

Thứ Sáu, 13/05/2022

Việc “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) được cán bộ, đảng viên xã Minh Quang, huyện Tam Đảo thực hiện thường xuyên. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên tự sửa những hạn chế, khuyết điểm, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chi ủy Chi bộ thôn Lưu Quang, xã Minh Quang họp bàn xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết T.Ư 4 tới toàn thể đảng viên trong chi bộ. Ảnh: Trường Khanh

Trước đây, ở Chi bộ thôn Đồng Thứ vẫn tồn tại tình trạng đảng viên đi muộn trong các buổi sinh hoạt chi bộ; cán bộ, đảng viên vẫn nể nang, ngại va chạm, ngại đấu tranh, còn tư tưởng “dĩ hòa vi quý”.

Việc chi bộ triển khai các nhiệm vụ đến các đoàn thể chưa được kịp thời hay việc giao nhiệm vụ trong chi ủy còn chung chung, chưa rõ người, rõ việc, dẫn đến chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo ở chi bộ chưa cao...

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Thứ Trương Đức Thắng cho biết: Qua công tác kiểm điểm hằng năm và thẳng thắn thực hiện tinh thần “tự soi, tự sửa” giúp chi bộ, chi ủy và mỗi đảng viên nhìn nhận, đánh giá đúng những việc làm được và chưa được của tập thể, cá nhân, từ đó, xây dựng kế hoạch để khắc phục, sửa chữa.

Tại buổi sinh hoạt chi ủy, chi bộ tháng 4/2022, các đảng viên không chỉ tự giác dự họp đúng giờ mà trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao, các đảng viên mạnh dạn góp ý cho chi ủy, chi bộ trong công tác lãnh đạo. Đồng thời, từng đảng viên góp ý cho nhau từ những việc nhỏ như tác phong lề lối, phát ngôn, thái độ ứng xử, việc nêu gương của đảng viên…

Các chia sẻ, góp ý trên tinh thần xây dựng, cởi mở, do vậy, bản thân các đồng chí được góp ý đều vui vẻ tiếp thu và nghiêm túc sửa chữa. Các công việc, nhiệm vụ của chi bộ trong tháng đều được giao rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đến từng đảng viên".

Tinh thần “tự soi, tự sửa” đã được 25/25 chi bộ thuộc Đảng bộ xã Minh Quang thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Nội dung tập trung vào kiểm điểm, đánh giá đối với các cấp ủy, chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI, XII), các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Đảng ủy xã Minh Quang Trần Văn Quý cho biết: Trên cơ sở nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, cùng sự phân công rõ người, rõ việc, Đảng ủy lấy đó làm căn cứ để đánh giá cụ thể từng đồng chí đảng viên.

Tự soi trong từng công việc đã giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tự đánh giá chính mình, đồng thời, nhận diện rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Từ đó, xác định mục tiêu, tự đề xuất kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, tồn tại về trách nhiệm, đạo đức, lối sống, lề lối tác phong, góp phần nâng cao hiệu quả công việc được giao.

Trong quá trình “tự soi, tự sửa”, Đảng ủy quan tâm xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và giao UBKT Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát những việc làm được, chưa làm được của từng cán bộ, đảng viên, các chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là các chỉ tiêu cam kết với Đảng ủy.

Cụ thể, trong công tác quản lý đất đai, Đảng ủy lãnh đạo chính quyền tâp trung quyết liệt giải quyết các tồn tại trong việc giao đất dịch vụ cho người dân ở khu vực Trại Khóng và Lồng Chấy. Đồng thời, tăng cường xử lý tồn tại xây dựng trái phép từ những năm trước 2014.

Nhiều vấn đề tồn tại, nổi cộm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, cải cách hành chính… được cấp ủy, chính quyền xã Minh Quang giải quyết kịp thời, nhanh chóng, tạo sự đồng thuận của người dân.

Việc “tự soi”, “tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, Kết luận số 21 là giải pháp tích cực tạo nên hiệu quả “kép” vừa nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công việc; vừa giúp tập thể, cán bộ, đảng viên thấy được những hạn chế, khuyết điểm.

Từ đó, quyết tâm sửa chữa, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Minh Quang ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: