Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong tình hình mới

Thứ Ba, 10/05/2022

Sau 20 năm (2002-2021) thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT), được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, cùng những nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, khu vực KTTT của Vĩnh Phúc đã có bước phát triển cả về chất và lượng, khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển KT-XH.

Mỗi năm, HTX dịch vụ nông nghiệp, kinh doanh hàng nông sản An Hòa, xã An Hòa, huyện Tam Dương cung cấp ra thị trường hàng trăm tấn rau củ các loại đáp ứng yêu cầu cầu của khách hàng. Ảnh: Thế Hùng

Hết năm 2021, toàn tỉnh có 25 tổ hợp tác, 752 hợp tác xã (HTX) với trên 200 nghìn thành viên. Trong đó, hơn 450 HTX đang hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (TTCN), xây dựng, tín dụng, thương mại dịch vụ, vận tải, vệ sinh môi trường (VSMT)…

Xác định vai trò, tầm quan trọng của KTTT đối với phát triển KT-XH của tỉnh, những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ HTX như hỗ trợ vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng...

Thông qua các chương trình khuyến nông, khuyến công và triển khai đề tài khoa học từ nguồn kinh phí của tỉnh về xây dựng mô hình HTX kiểu mới áp dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến nông sản hình thành chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm.

Giai đoạn 2016- 2020, tỉnh tổ chức hơn 60 lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX; hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng thực hiện xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và hơn 2 tỷ đồng ứng dụng KHKT; hỗ trợ 8 kho lạnh bảo quản nông sản cho 8 HTX NN hoạt động hiệu quả theo hướng VietGAP; hỗ trợ gần 6.000 hộ chăn nuôi là thành viên của HTX tham gia mua bảo hiểm nông nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 86 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tỉnh đã hỗ trợ chứng nhận áp dụng quy trình VietGAP cho 20 HTX NN sản xuất rau, quả và chăn nuôi lợn; hỗ trợ liên kết cho 2 HTX NN. Thông qua Dự án QSEAP, xây dựng được 8 nhà sơ chế bảo quản rau cho 8 HTX NN sản xuất rau an toàn.

Thông qua các chương trình hỗ trợ của tỉnh, khu vực KTTT ngày càng phát triển, đóng góp 3,22% vào trong GRDP của tỉnh. Đến cuối năm 2021, tổng số vốn hoạt động của các HTX đạt trên 980 tỷ đồng, giá trị tài sản đạt khoảng 1.115 tỷ đồng; doanh thu bình quân của HTX đạt gần 1,6 tỷ đồng/năm; lãi bình quân của 1 HTX đạt khoảng 230 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX đạt 46 triệu đồng/năm.

Nhiều HTX đã khắc phục khó khăn, đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng KHKT vào sản xuất, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới của nền kinh tế.

Điển hình như HTX Vật liệu xây dựng Tuổi trẻ; HTX rau, hoa Tam Dương; HTX dịch vụ nông nghiệp Nhân Lý, huyện Bình Xuyên… Toàn tỉnh đã hình thành 15 chuỗi sản xuất, tiêu thụ rau an toàn cho các HTXNN đã có chứng nhận VietGAP; hình thành và duy trì 3 mô hình chuỗi liên kết sản xuất cung cấp thịt lợn, trứng gà và thịt gà an toàn thực phẩm (ATTP).

Với quy trình sản xuất theo VietGAP, mỗi năm, HTX dịch vụ Nông nghiệp, kinh doanh hàng nông sản An Hòa, xã An Hòa, huyện Tam Dương cung cấp ra thị trường hàng trăm tấn rau, củ các loại đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Năm 2018, từ chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020 của Chính phủ và được ngân sách tỉnh hỗ trợ 80% kinh phí xây dựng kho lạnh bảo quản nông sản, HTX đã chủ động trong việc thu hoạch, bao tiêu sản phẩm của các thành viên, tự tin cung ứng các mặt hàng nông sản với số lượng lớn, đảm bảo tốt những yêu cầu về hình thức, mẫu mã chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên, khu vực KTTT phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; sản phẩm HTX mang thương hiệu của tỉnh còn ít và chưa tạo dựng được uy tín, khả năng cạnh tranh trên thị trường; tư duy phát triển SXKD chưa theo kịp với sự phát triển của cơ chế thị trường, thiếu tính nhạy bén, năng động trong tổ chức điều hành sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

Số HTX chuyên ngành thành lập mới còn ít và không thu hút được nhiều thành viên tham gia...Phần lớn các tổ hợp tác, HTX có quy mô nhỏ, vốn ít, phạm vi hoạt động hẹp, lợi ích mang lại cho thành viên còn thấp; nhiều HTX chuyển đổi còn mang tính hình thức, chưa thực sự có chuyển biến về chất.

Trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, đòi hòi các HTX phải đổi mới tư duy, nâng cao năng lực cạnh tranh, trình độ quản lý. Để nâng cao hiệu quả KTTT trong tình hình mới, mới đây, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 - đây là động lực tạo đòn bẩy giúp các HTX phát triển.

Tỉnh sẽ xây dựng các mô hình HTX kiểu mẫu nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sức hút của người dân, tổ chức, DN tham gia, liên kết với HTX và làm cơ sở để nhân rộng; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với HTX; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ KTTT, HTX phát triển.

Đổi mới mô hình Quỹ hỗ trợ phát triển HTX để tăng khả năng huy động nguồn lực từ thị trường; khuyến khích HTX NN tập trung đất đai, cơ sở hạ tầng, xây dựng hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn, chuỗi giá trị khép kín từ sơ chế, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho thành viên.

Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh thành lập mới bình quân 20 HTX/năm, hơn 60% HTX hoạt động khá, tốt, 15% HTX nông nghiệp liên kết với DN theo chuỗi giá trị, chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và OCOP của tỉnh; 8,5% HTX ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số; thu nhập từ HTX bình quân của người lao động đạt mức 80-85 triệu đồng/năm.

Mai LiênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: